Smittekarantene

For å redusere spredningen av koronaviruset har myndighetene vedtatt regler om smittekarantene og isolasjon. Er du arbeidsgiver er det viktig at du holder deg oppdatert om myndighetenes anbefalinger og vedtak. Dersom du har ansatte som har karanteneplikt skal du legge til rette for at de om mulig kan jobbe hjemmefra.


Folkehelseinstituttet - informasjon om karantene og isolasjon på en rekke språk

Smittekarantene

Personer som har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet smittet avSARS-CoV 2 mindre enn 48 timer før vedkommende fikk de første symptomer på smitte, eller fra prøvetidspunktet dersom personen som testet positivt ikke utvikler symptomer, har karanteneplikt. Karanteneplikten gjelder i ti døgn etter nærkontakten.

Personer som utvikler akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tung pust skal kontakte helse- og omsorgstjenesten for test. Ved negativ test skal de fortsatt være i karantene den resterende tiden.

Med nærkontakt menes:

Kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, direkte fysisk kontakt eller direkte kontakt med sekreter fra andre personer. 
Med nærkontakt menes ikke kontakt mellom pasient, pårørende eller andre og helsepersonell som bruker forsvarlig beskyttelsesutstyr.

Hva innebærer smittekarantene etter nærkontakt med smittet person

En person i smittekarantene skal oppholde seg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted. Personen kan kun oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet, hvis de kan unngås nærkontakt med andre som de ikke sammen med. I karantenetiden kan personen ikke være på arbeidsplass der også andre personer oppholder seg, på skole eller i barnehagen. Det er ikke tillatt å bruke offentlig transport.

De som er i smittekarantene kan unntaksvis bruke offentlig transport for å komme seg til egnet karantenested etter særskilt vurdering fra kommunelege. De som er over 12 år skal bruke munnbind.

Unntak fra smittekarantene ved gjennomgått covid 19

Personer som med dokumentasjon fra norsk helse- og omsorgstjeneste kan dokumentere at de i løpet av de siste seks månedene har gjennomgått covid-19 får ikke smittekarantene.

Plikt til isolering

Personer som er bekreftet smittet av SARS CoV-2, skal isolere seg.

Med isolering menes at personen oppholder seg i eget hjem eller annet egnet oppholdssted. Personen skal være isolert fra andre personer, og skal så langt det er mulig ikke ha nærkontakt med personer i samme husstand. Personer som er i innreisekarantene, smittekarantene eller ventekarantene, og utvikler symptomer på covid 19 skal også isolere seg frem til eventuelt negativt prøvesvar foreligger. 

Man plikter å være i isolasjon fra symptomer viser seg. Perioden for isolering skal være i samsvar med Helsedirektoratets anbefalinger.

Helsedirektoratets anbefalinger om isolering

Folkehelseinstituttet om avstand, karantene og isolering

Regjeringen - spørsmål og svar om innreisekaranteneregler

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19 forskriften)

Straff

Forsettlig eller grovt uaktsomme brudd på karantene- eller isolasjonsplikten straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, jf. smittevernloven § 8-1.

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema