A-meldingen

Når du har ansatte og foretar lønnsutbetalinger har du en del lovpålagte rapporteringsplikter å forholde deg til.


Som arbeidsgiver har du blant annet plikt til å 

  • melde start, endring og opphør av arbeidsforhold til Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (AA-registeret). 
  • rapportere lønn og andre ytelser til Skatteetaten og NAV. 
  • levere opplysninger til Statistisk sentralbyrå (SSB).

Disse opplysningene rapporterer du i  a-meldingen.

A-opplysningsloven

Skjema:

A-melding - direkteregistrering i Altinn
A-melding - innsending fra system
Forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon
Melding om lønnet arbeid i hjemmet
A-melding - bestill avstemmingsinformasjon

Frister

A-meldingen skal sendes inn hver måned. Fristen for å levere er 5. i måneden etter ansettelsen eller utbetaling av lønn med videre. Hvis den 5. er helg eller helligdag, er fristen første virkedag etter.

Levere a-melding

Virksomhetsnummer

Når du sender inn a-meldingen skal de ansatte knyttes mot et virksomhetsnummer (som ikke må forveksles med juridisk organisasjonsnummer).  Du finner virksomhetsnummeret ved å søke på "Finn foretak/selskap" på brreg.no og deretter velge "Oversikt over registrerte virksomheter" nederst på siden.

Finn foretak/selskap

 

Registrering som arbeidsgiver i Nav AA-registeret

Når du sender inn den første a-meldingen blir bedriften automatisk registrert som arbeidsgiver i AA-registeret.

Rapportering av arbeidsforhold

Du må levere a-melding hver måned inntil arbeidsforholdet opphører, selv om du ikke betaler ut lønn. Du skal melde inn status for alle arbeidsforhold hver måned. Opplysninger om arbeidsforholdet skal sendes inn så lenge det ikke er avsluttet.  

Sporadisk ansatte

Har du sporadisk ansatte med arbeidsforhold som ikke er avsluttet, må du sende inn a-meldingen selv om det ikke har vært noen lønnsutbetalinger i perioden. Opplysninger om arbeidsforholdet skal sendes inn så lenge det ikke er avsluttet.

Årlig sammenstilling

Som arbeidsgiver skal du ved årets slutt gi inntektsmottakeren en årlig sammenstilling over alle innrapporterte opplysninger.

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema