A-meldingen - rapportering av lønn og ansatte

Når du har ansatte og foretar lønnsutbetalinger har du en del lovpålagte rapporteringsplikter å forholde deg til.


Som arbeidsgiver har du blant annet plikt til å 

  • melde start, endring og opphør av arbeidsforhold til Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (AA-registeret). 
  • rapportere lønn og andre ytelser til Skatteetaten og NAV. 
  • levere opplysninger til Statistisk sentralbyrå (SSB).

Disse opplysningene skal du rapportere gjennom a-meldingen.

A-ordningen om a-meldingen

A-ordningen - hvem må levere a-melding?

A-opplysningsloven

Skjema:

A-melding - direkteregistrering i Altinn
A-melding - innsending fra system
Forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon
Melding om lønnet arbeid i hjemmet
A-melding - bestill avstemmingsinformasjon

Frister

A-meldingen skal sendes inn hver måned. Fristen for å levere er 5. i måneden etter ansettelsen eller utbetaling av lønnen eller ytelsen. Hvis den 5. er helg eller helligdag, er fristen første virkedag etter. Leverer du ikke a-melding, eller leverer den med feil, kan du bli ilagt tvangsmulkt.

A-ordningen - frister og betaling i a-meldingen

Virksomhetsnummer

A-meldingen skal du levere på virksomhetsnummeret tilknyttet bedriften. Dette må ikke forveksles med juridisk organisasjonsnummer.

A-meldingen om virksomhetsnummer

Du finner virksomhetsnummeret ved å søke på "Finn foretak/selskap" på brreg.no og deretter velge "Oversikt over registrerte virksomheter" nederst på siden.

Brønnøysundregistrene - finn foretak/selskap

Registrering som arbeidsgiver

Når du sender inn den første a-meldingen blir bedriften automatisk registrert som arbeidsgiver i AA-registeret hos Nav.

Registrering av arbeidsforhold

Når du sender inn første a-melding blir den ansatte automatisk registrert som arbeidstaker i AA-registeret. Arbeidstakeren vil være registrert som arbeidstaker i din bedrift helt til du melder en sluttdato. Du må levere a-melding hver måned inntil arbeidsforholdet opphører, selv om du ikke betaler ut lønn.

Sporadisk ansatte

Har du sporadisk ansatte med arbeidsforhold som ikke er avsluttet, må du sende inn a-meldingen selv om det ikke har vært noen lønnsutbetalinger i perioden. Opplysninger om arbeidsforholdet skal sendes inn så lenge det ikke er avsluttet. Dersom du vet at utbetalingen er en engangsutbetaling kan du sette start- og sluttdato i samme melding.

Årlig sammenstilling

Som arbeidsgiver skal du etter årets slutt, innen 1. februar, gi inntektsmottakeren en årlig sammenstilling over alle innrapporterte opplysninger. Sammenstillingen skal i tillegg vise feriepengegrunnlaget, forskuddstrekk og ansattnummer brukt til å identifisere den ansatte i dine systemer. Det er ikke noen formkrav til hvordan sammenstillingen skal se ut, bare til innholdet.

Skatteetaten om krav til innhold og eksempel på innhold i den årlige sammenstillingen

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema