Arbeidsgiveravgift

Som arbeidsgiver har du ansvar for å beregne og betale inn arbeidsgiveravgift. Grunnlaget for beregningen er i utgangspunktet brutto lønn. Satsen for beregning av arbeidsgiveravgift varierer mellom 0 og 14,1 prosent alt etter hvor i landet bedriften er lokalisert.


Hvis du driver virksomhet i flere kommuner skal du som hovedregel beregne arbeidsgiveravgift etter satsen som gjelder i den kommunen bedriften er registrert.

Skatteetaten om arbeidsgiveravgift

Skatteetaten - arbeidsgiveravgift - soneinndeling

Skatteetaten - avgiftssatser og beregning

 

Hvis du er ansatt i eget aksjeselskap, skal det også beregnes og betales arbeidsgiveravgift av egen lønn. Innehaver av enkeltpersonforetak skal imidlertid ikke beregne arbeidsgiveravgift av private uttak.

Arbeidsgiveravgift skal vises som en lønnskostnad og en gjeldspost i regnskapet ditt.

Folketrygdloven om plikt til å betale arbeidsgiveravgift

 

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema