Arbeidsgiveravgift

Som arbeidsgiver har du ansvar for å beregne og betale inn arbeidsgiveravgift. Grunnlaget for beregningen er i utgangspunktet brutto lønn. Satsen for beregning av arbeidsgiveravgift varierer mellom 0 og 14,1 % alt etter hvor i landet bedriften er lokalisert.


Hvis du driver virksomhet i flere kommuner skal du som hovedregel beregne arbeidsgiveravgift etter satsen som gjelder i den kommunen bedriften er registrert.

Skatteetaten om arbeidsgiveravgift

 

Hvis du er ansatt i eget aksjeselskap, skal det også innbetales arbeidsgiveravgift av egen lønn. Innehaver av enkeltpersonforetak skal imidlertid ikke beregne arbeidsgiveravgift av private uttak.

Folketrygdloven om plikt til å betale arbeidsgiveravgift

Sektorunntak

Som nevnt varierer satsen for arbeidsgiveravgift, men noen bransjer må alltid benytte seg av høyeste sats, uavhengig av hvor de er lokalisert. Dette gjelder energisektoren, transportsektoren, flyplasser, stålsektoren, syntetfibersektoren, finans- og forsikringssektoren, samt hovedkontorfunksjoner og visse rådgivningstjenester i konsern. Slike aktiviteter kalles for sektorunntak. Ta kontakt med Skatteetaten for avklaring dersom du er usikker på om dette gjelder for deg.

Skatteetaten om sektorunntak

 

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema