Arbeidsgiveravgift

Som arbeidsgiver har du ansvar for å beregne og betale inn arbeidsgiveravgift. Grunnlaget for beregningen er i utgangspunktet brutto lønn. Satsen for beregning av arbeidsgiveravgift varierer mellom 0 og 14,1 prosent alt etter hvor i landet virksomheten er lokalisert.


De enkelte kommunene er plassert i ulike soner med tilhørende differensierte avgiftssatser. Hvis du driver virksomhet i flere kommuner skal du som hovedregel beregne arbeidsgiveravgift etter satsen som gjelder i den kommunen virksomheten er registrert.

Skatteetaten om arbeidsgiveravgift

Skatteetaten – soneplassering

Skatteetaten – avgiftssatser og beregning

Hvis du er ansatt i eget aksjeselskap skal det også beregnes og betales arbeidsgiveravgift av egen lønn. Innehaver av enkeltpersonforetak skal imidlertid ikke beregne arbeidsgiveravgift av private uttak.

Rapportering og betaling

Forskuddstrekk (skattetrekk) og arbeidsgiveravgift skal innbetales seks ganger i året. Grunnlaget for betalingen finner du i a-meldingen som du plikter å rapportere den 5. i måneden etter utbetaling av lønn eller andre godtgjørelser. Det blir ikke sendt ut et eget krav fra Skattemyndighetene.

Folketrygdloven om plikt til å betale arbeidsgiveravgift

 

Kontakt og hjelp:

Skatteetaten

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema