Betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

Som arbeidsgiver må du beregne og betale forskuddstrekk (skattetrekk) og arbeidsgiveravgift av lønnsutbetalinger. Betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift gjøres seks ganger i året.


Frister for betaling:

1. termin - 15. mars
2. termin - 15. mai
3. termin - 15. juli
4. termin - 15. september
5. termin - 15. november
6. termin - 15. januar

Faller fristen på en helg eller helligdag er det første hverdag etter fristen som gjelder.

Grunnlag

Grunnlaget for hva du skal betale finner du i a-meldingen som du har levert de to foregående månedene.

Hvem skal du betale til?

Betalingen gjøres som hovedregel til skatteoppkreveren i den kommune der bedriften er etablert. Når du leverer a-meldingen får du en tilbakemelding der kontonummer, KID og hvem du skal betale til går frem. Tilbakemeldingen finner du i "Innboksen" i Altinn eller i lønnssystemet. Du må selv summere de to månedene før betaling.

Skatteetaten om betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema