Bilgodtgjørelse

Her, som ved alle andre godtgjørelser, kan arbeidstaker og arbeidsgiver i utgangspunktet fritt avtale hvordan bilgodtgjørelsen skal dekkes. Her er det imidlertid avvik mellom skattereglene og statens reiseregulativ. Statens reiseregulativ er en særavtale som gjelder statsansatte. Mange private og offentlige bedrifter velger likevel ofte å følge dette regulativet. Utbetalinger som overstiger Skatteetatens satser, vil være skattepliktig for mottakeren.


Statens satser Skattefri sats
Egen bil 4,03 per km 3,50 per km
Tillegg for de som fyller drivstoff der bomavgift er inkludert i prisen 0,10 per km 0,- per km
Tillegg for kjøring på skogs- og anleggsvei 1,00 per km 1,00 per km
Tillegg for frakt av utstyr og materiell 1,00 per km 1,00 per km
Tillegg for passasjerer 1,00 per km 1,00 per km

Skatte-ABC om bilgodtgjørelse (Skatteetaten)

 

Yrkesreise eller arbeidsreise

Det er viktig å skille mellom arbeidsreiser og yrkesreiser. Kjøring i tjeneste anses som yrkesreise og kan utbetales trekkfritt inntil satsene gitt i skattereglene. Arbeidsreise defineres som reise mellom hjem og fast arbeidssted(er) og anses som privatkjøring. Utbetaler arbeidsgiver godtgjørelse for arbeidsreiser er dette fullt ut skattepliktig inntekt.

Skatte-ABC om yrkesreise eller arbeidsreise

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema