Krav til reiseregning

Det er strenge krav til innholdet i en reiseregning. Ved mangelfull informasjon risikerer mottakeren å måtte skatte for utbetalingene.


En reiseregning skal inneholde: 

 • Arbeidsgivers navn og adresse 
 • Ansattes navn, adresse og underskrift (eventuelt ved elektronisk signatur), 
 • Dato og klokkeslett for avreise og hjemkomst 
 • Formålet med reisen 
 • Hvilket arrangement arbeidstakeren har deltatt på.

 

Ved krav om diettgodtgjørelse ved overnatting må reiseregningen også inneholde følgende: 

 • Navn og adresse på overnattingsstedet. Dette gjelder ikke når den ansatte ordner overnatting selv og mottar nattillegg - for eksempel ved privat overnatting. Ved flere overnattingssteder, også dato for overnattingene.
 • Type overnatting fordelt på hotell, pensjonat eller privat innkvartering

 

Ved krav om bilgodtgjørelse må reiseregningen også inneholde: 

 • Reiserute med angivelse av utgangs- og endepunkt, lokal kjøring på oppdragsstedet og eventuell årsak til omkjøringer 
 • Totalt kjørt distanse beregnet på grunnlag av bilens kilometerteller ved begynnelse og slutt av hver tjenestereise 
 • Navn på passasjerer det kreves passasjertillegg for

 

Ved refusjoner må reiseregningen også inneholde:

 • Kvitteringer for alle kostnader (for eksempel fly, drosje og overnatting)

 

Enkelte småutgifter som bompenger, parkeringsavgifter o.l. kan påføres uten at det kreves kvittering.

Statens reiseregulativ

Skattebetalingsforskriften om legitimasjonskrav

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema