Naturalytelser

Naturalytelser er goder som arbeidstakeren mottar i annet enn penger fra sin arbeidsgiver. Noen kaller det også for frynsegoder. Hovedregelen er at alle fordeler en arbeidstaker får er skattepliktig. Arbeidsgiver skal ta med verdien av skattepliktige naturalytelser i beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk.


Det er ikke alltid like enkelt å finne verdien på en naturalytelse. I utgangspunktet skal omsetningsverdien legges til grunn. Av praktiske årsaker er det i noen tilfeller gitt alternative måter å verdsette verdien på ytelsen.

Skatteloven om naturalytelser

Skatteforskriften om naturalytelser

Verdsettelse av naturalytelsen kan skje på tre måter:

 • Etter sats
 • Arbeidsgivers fastsettelse
 • Skattekontorets verdsettelse

 

Eksempel på skattepliktige naturalytelser:

 • Fri bil
 • Mobiltelefon/Internett
 • Fri kost og losji
 • Rabatter som har tilknytning til arbeidsforholdet
 • Privat bruk av bonuspoeng opptjent i jobbsammenheng
 • Rimelig lån i arbeidsforhold
 • Personlig medlemskap på treningssenter

Skatteetaten – veileder til rapportering og skattlegging av naturalytelser

Skatte-ABC om naturalytelser (Skatteetaten)

Skatte-ABC om privat bruk av bil (Skatteetaten)

Skatteetaten - bilsatser - firmabil

Skatte-ABC om elektronisk kommunikasjon (EKOM-tjenester) (Skatteetaten)

Skatteetaten om beskatning av EK-tjenester (telefon mv.)

Skatteetaten – kost og losji – sats for fordelsbeskatning

Skatteetaten - normrente for beskatning av rimelige lån hos arbeidsgiver

Skatte-ABC om helsestudio, treningssentre mv. (Skatteetaten)

Det er imidlertid gitt skattefritak for enkelte typer naturalytelser.

Noen skattefrie naturalytelser

Gaver

I utgangspunktet er gaver til ansatte skattepliktige, men det finnes noen unntak:

 • Gave på inntil kroner 8 000,- for lang tjenestetid. Gjelder første gang ved 20 års tjenestetid, og deretter hvert tiende år.
 • Gave på inntil kroner 4 000,- kan gis når:

a) mottakeren gifter seg 

b) mottakeren fyller 50 år, og deretter hvert tiende år

c) mottakeren slutter etter minst 10 år i bedriften eller går av med pensjon 

d) bedriften bestått i 25 år eller et antall år som er delelig med 25, for eksempel 50 år.

 • Gave til de ansatte inntil kroner 2 000,- per år (for eksempel julegave). 

Forutsetningen for å kunne gi gaven skattefritt er at det er en generell ordning i bedriften. Det er ikke lov å gi gaven i form av kontanter. Et gavekort som ikke kan veksles inn i penger vil imidlertid bli godtatt.

Skatte-ABC om gaver i arbeidsforhold (Skatteetaten)

Personalrabatt

Personalrabatt, herunder 100 prosent rabatt, på uttak av varer og tjenester som bedriften produserer eller selger er ikke skattepliktig så lenge den samlede rabatten per ansatt ikke overstiger kroner 8 000,- per år. Rabatter som en ansatt får via arbeidsgivers leverandører skal også tas med i den samlede rabatten. Det er omsetningsverdien i sluttbrukermarkedet som skal legges til grunn ved beregning av verdien på rabatten.

Skatteloven om personalrabatt

Bankkort/kredittkort

Hvis arbeidstaker reiser i jobben eller på annen måte har bruk for et bankkort eller kredittkort i arbeidssammenheng, er det ikke skatteplikt for fordel ved at arbeidsgiver helt eller delvis dekker årsavgiften.

Skatte-ABC om betalingskort (Skatteetaten)

Rimelige velferdstiltak

Naturalytelser som kan anses som "rimelige velferdstiltak" for alle eller en betydelig del av de ansatte, regnes ikke som skattepliktig inntekt. Eksempel på dette kan være en felles tilstelning med formål å øke trivselen på arbeidsplassen.

Skatte-ABC om velferdstiltak (Skatteetaten)

Bedriftshytte

Hvis hytta er tilgjengelig for alle ansatte, eller en betydelig gruppe ansatte, og disse har lik rett til å bruke denne vil dette normalt være et skattefritt gode for den ansatte.

Skatte-ABC om bedriftshytte (Skatteetaten)

Overtidsmat

Arbeidsgiver kan skattefritt dekke et måltid på inntil kroner 200,- når den ansatte arbeider minst 10 timer sammenhengende. Dette forutsetter at arbeidsgiver kjøper maten, eller at arbeidstakeren dokumenterer kostnaden med kvittering.

Skattebetalingsforskriften om andre naturalytelser mv.

Fri avis

Privat tilgang til aviser eller nyhetstjenester dekket av arbeidsgiver regnes ikke som skattepliktig for den ansatte når det foreligger tjenstlig behov (+ anses som nødvendig på grunn av sitt arbeid) for det.

Skattebetalingsforskriften om andre naturalytelser mv.

Klær

Når arbeidsgiver kjøper inn og krever at den ansatte skal bruke uniform eller spesielle verneklær, er det ikke skatteplikt for arbeidstakeren.

Uniformer kjennetegnes med at de har et enhetlig utseende og uniformsmessig preg, gjerne med logo på, og at de er lite egnet til privat bruk.

Verneklær brukes gjerne på grunn av stor slitasje, smuss eller hygieniske årsaker. Eksempler på dette kan være kjeledresser på bilverksteder eller overtrekksfrakker i helsevesenet.

Skatte-ABC om arbeidstøy (Skatteetaten)

Naturalytelser og arbeidsgiveravgift

Er en naturalytelse skattepliktig for mottakeren og dermed inngår i grunnlaget for forskuddstrekk, må arbeidsgiver beregne og betale arbeidsgiveravgift for beløpet. Kan naturalytelsen utbetales skattefritt for mottakeren, skal heller ikke arbeidsgiveren betale arbeidsgiveravgift.

Lønnsopplysningsplikt (lønnsrapportering)

Alle skattepliktige naturalytelser skal rapporteres til myndighetene gjennom a-meldingen. Naturalytelser som er skattefri trenger du ikke å rapportere.

Kontakt og hjelp:

Skatteetaten

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema