Naturalytelser

Naturalytelser er goder som arbeidstakeren mottar i annet enn penger fra sin arbeidsgiver. Noen kaller det også for frynsegoder. Hovedregelen er at alle fordeler en arbeidstaker får er skattepliktig. Arbeidsgiver skal ta med verdien av skattepliktige naturalytelser i beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk.


Det er ikke alltid like enkelt å finne verdien på en naturalytelse. I utgangspunktet skal omsetningsverdien legges til grunn. Av praktiske årsaker er det i noen tilfeller gitt alternative måter å verdsette verdien på ytelsen.

Skatteloven om naturalytelser

Skatteforskriften om naturalytelser

 

Verdsettelse av naturalytelsen kan skje på tre måter:

 • Etter sats
 • Arbeidsgivers fastsettelse
 • Skattekontorets verdsettelse

 

Eksempel på skattepliktige naturalytelser:

 • Fri bil
 • Mobiltelefon/Internett
 • Fri kost og losji
 • Rimelig lån i arbeidsforhold
 • Personlig medlemskap på treningssenter

Skatte-ABC om naturalytelser (Skatteetaten)

 

Skatte-ABC om privat bruk av bil (Skatteetaten)

Skatteetaten - bilsatser - firmabil

 

Skatte-ABC om elektronisk kommunikasjon (EKOM-tjenester) (Skatteetaten)

Skatteetaten om beskatning av EK-tjenester (telefon mv.)

 

Skatteetaten – kost og losji – sats for fordelsbeskatning

Skatteetaten - normrente for beskatning av rimelige lån hos arbeidsgiver

 

Skatte-ABC om helsestudio, treningssentre mv. (Skatteetaten)

Det er imidlertid gitt skattefritak for enkelte typer naturalytelser.

Noen skattefrie naturalytelser

Gaver

I utgangspunktet er gaver til ansatte skattepliktige, men det finnes noen unntak:

 • Gave på inntil kroner 8 000,- for tjenestetid på 25, 40, 50 eller 60 år i bedriften. For gravert gullklokke kan verdien være inntil kroner 12 000,-.
 • Gave på inntil kroner 3 000,- kan gis når:
  • a) bedriften fyller 25 år eller et antall år som er delelig med 25
   • b) mottakeren gifter seg eller fyller 50, 60, 70, 75 eller 80 år
    • c) mottakeren går av med pensjon eller slutter av annen grunn etter minst 10 år i bedriften.
 • Gave på inntil kroner 4 500,- kan gis hvis bedriften har bestått i 50 år, eller et antall år som er delelig med 50.
 • Gave på inntil kroner 2 500,- kan gis i premie for forslag til forbedringer av organisasjonen og arbeidsmetoder i virksomheten.
 • Gave til de ansatte inntil kroner 1 000,- per år (for eksempel julegave). Dette avhenger av at arbeidsgiver ikke krever fradrag for kostnaden i regnskapet.

Forutsetningen for å kunne gi gaven skattefritt er at det er en generell ordning i bedriften. Det er ikke lov å gi gaven i form av kontanter. Et gavekort som ikke kan veksles inn i penger vil imidlertid bli godtatt.

Skatte-ABC om gaver i arbeidsforhold (Skatteetaten)

Personalrabatt

Personalrabatt på uttak av varer som bedriften produserer eller selger er ikke skattepliktig så lenge uttaket ikke overstiger det som er til normalt privat forbruk. Rabatten må også anses som rimelig.

Skatte-ABC om personalrabatt på varer og tjenester (Skatteetaten)

 

Bankkort/kredittkort

Hvis arbeidstaker reiser i jobben eller på annen måte har bruk for et bankkort eller kredittkort i arbeidssammenheng, kan arbeidsgiver dekke dette uten at det medfører skatteplikt.

Skatte-ABC om betalingskort (Skatteetaten)

Rimelige velferdstiltak

Naturalytelser som kan anses som "rimelige velferdstiltak" for alle eller en betydelig del av de ansatte, regnes ikke som skattepliktig inntekt. Eksempel på dette kan være en felles tilstelning med formål å øke trivselen på arbeidsplassen.

Skatte-ABC om velferdstiltak (Skatteetaten)

 

Bedriftshytte

Hvis hytta er tilgjengelig for alle ansatte, eller en betydelig gruppe ansatte, og disse har lik rett til å bruke denne vil dette normalt være et skattefritt gode for den ansatte.

Skatte-ABC om bedriftshytte (Skatteetaten)

Overtidsmat

Ved overtid der den ansatte er borte fra hjemmet i 12 timer eller mer kan arbeidsgiver dekke overtidsmat uten at det utløser skatteplikt. Beløpet er imidlertid begrenset oppad til en sats gitt av Skatteetaten.

Skatteetaten om forskuddssats for trekkfrie matpenger

 

Klær

Når arbeidsgiver kjøper inn og krever at den ansatte skal bruke uniform eller spesielle verneklær, er det ikke skatteplikt for arbeidstakeren.

Uniformer kjennetegnes med at de har et enhetlig utseende og uniformsmessig preg, gjerne med logo på, og at de er lite egnet til privat bruk.

Verneklær brukes gjerne på grunn av stor slitasje, smuss eller hygieniske årsaker. Eksempler på dette kan være kjeledresser på bilverksteder eller overtrekksfrakker i helsevesenet.

Skatte-ABC om arbeidstøy (Skatteetaten)

 

Naturalytelser og arbeidsgiveravgift

Er en naturalytelse skattepliktig for mottakeren og dermed inngår i grunnlaget for forskuddstrekk, må arbeidsgiver beregne og betale arbeidsgiveravgift for beløpet. Kan naturalytelsen utbetales skattefritt for mottakeren, skal heller ikke arbeidsgiveren betale arbeidsgiveravgift.

Lønnsopplysningsplikt (lønnsrapportering)

Alle skattepliktige naturalytelser skal rapporteres til myndighetene gjennom a-meldingen. Naturalytelser som er skattefri trenger du ikke å rapportere.

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema