Skatt for utenlandske arbeidstakere

Når du som utenlandsk arbeidsgiver har med dine ansatte til Norge for å arbeide her i landet, vil du som hovedregel være pliktig til å rapportere lønn, forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift til Skatteetaten. Dette er uavhengig av om det skal betales skatt i Norge eller ikke. Skatteplikten vil avhenge av hvor lenge arbeidstakeren skal være i Norge og hvilke skatteavtaler som gjelder mellom hjemlandet til den ansatte og Norge.


Skatteetaten om vilkår for skatteplikt til Norge

Rapportering av arbeidstakeren

Alle arbeidstakere skal registreres hos NAV via a-meldingen, med mindre bedriften din er pliktig til å rapportere oppdraget til Sentralskattekontoret for utenlandssaker. Da skal du i stedet melde arbeidstakerne via skjema "RF 1199 -  Opplysninger om kontrakt, oppdragstaker og arbeidstakere".

Skatteetaten - opplysninger om kontrakt, oppdragstaker og arbeidstakere

Betaling av skatt og avgift

Er arbeidstakeren skattepliktig til Norge, skal skattetrekket betales annenhver måned. Oppgjør for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift skal betales til din lokale skatteoppkrever/kemner. Dersom bedriften din har Sentralskattekontoret for utenlandssaker (kommunenummer 2312) som skattekontor, skal du betale til Skatteoppkrever utland.

Hvor mye som skal trekkes i skatt vil fremgå av arbeidstakerens skattekort, som du må laste ned fra altinn.no.

Skattekort

For å få tildelt skattekort må arbeidstakeren møte på Skattekontoret for identifisering. Her må arbeidstakeren levere søknad om skattekort, fremlegge gyldig legitimasjon og arbeidskontrakt/bekreftelse som dokumenterer arbeidsoppdraget. Hvis arbeidstakeren kommer fra et land utenfor EU/EØS området må hun/han dokumentere rett til å arbeide i Norge.

Skattekontorer som gjennomfører id-kontroll

Fritak fra trekk

Dersom du har grunn til å tro at lønnsinntekten ikke skal skattlegges i Norge, kan du søke arbeidstakers skattekontor om å utstede en erklæring om fritak for forskuddstrekk.

Arbeidsgiveravgift 

Det skal som hovedregel også betales arbeidsgiveravgift av lønnen til arbeidstakeren. Dette er en del av finansieringen av folketrygden. Dersom arbeidstakeren betaler trygd i hjemlandet sitt, og innehar fritaksskjema A1, kan du som arbeidsgiver fritas for å betale arbeidsgiveravgift i Norge. Utenlandsk A1-skjema skal sendes til NAV. 

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema