Sykepenger for frilansere

Som frilanser har du dårligere sykepengerettigheter enn arbeidstakere, men du kan forsikre deg for å få bedre dekning.


Når får du sykepenger som frilanser

Som frilanser får du 100 % av sykepengegrunnlaget fra og med 17. sykedag.(Egne relger ved koronarelatert fravær, se under) (Til sammenligning får en ansatt 100 % sykepengedekning fra første sykedag). De første 16 dagene telles fra du oppsøker lege eller NAV får melding om arbeidsuførheten.

NAV om sykepenger til selvstendig næringsdrivende og frilansere

Folketrygdloven om sykepenger for frilansere

Koronarelatert fravær

Frilansere som ikke kan jobbe på grunn av covid-19-pandemien, har rett til sykepenger. I slike tilfeller utbetaler NAV sykepenger fra fjerde dag(Gjelder i perioden fra 16. mars 2020). Retten til sykepenger gjelder bare så langt fraværet fører til tap av inntekt. Sykefravær for de første 16 dagene kan bekreftes ved elektronisk melding til NAV fra frilanseren (egenmelding). Sykepenger utgjør 100 prosent av sykepengegrunnlaget.

Etter 31. mai 2020 kan du ikke lenger bruke egenmelding. Da må du ha sykmelding fra lege fra den fjerde dagen du er syk, mistenkt smittet eller i pålagt karantene. Du vil fortsatt ha rett til sykepenger fra fjerde dag når sykefraværet skyldes korona.

NAV – her søker du om sykepenger for sykefravær som skyldes korona

NAV om selvstendig næringsdrivende - hva gjelder i min situasjon

Karanteneplikt etter nær kontakt med smittet person (covid 19)

Karanteneplikt etter reise

Beregning av sykepengegrunnlag for frilansere

Når NAV skal betale sykepenger må det fastsettes et sykepengegrunnlag. Dette beregnes vanligvis ut fra gjennomsnittet av frilansinntekten som rapporteres til a-ordningen for de tre siste kalendermånedene før du ble syk.

NAV - grunnbeløpet (G) i folketrygden

Hvis du har inntekt både som frilanser og arbeidstaker, utbetales sykepengene etter reglene for arbeidstakere. Frilansinntekten må utgjøre minst 25 % av samlet grunnlag før sykepenger kan utbetales for den delen du er frilanser.

Frivillig sykepengeforsikring for frilansere

Det er mulig å tegne frivillig sykepengeforsikring gjennom NAV for å oppnå 100 % sykepengedekning fra første sykedag.

Premien for sykepengeforsikringen er 2,2 % av forventet årsinntekt.

Også for den frivillige sykepengeforsikring gjelder en øvre grense for sykepengegrunnlaget på seks ganger grunnbeløpet (G). Dette betyr at du ikke får dekning via forsikringen for inntekter over 6 G.

Premien for frivillig sykepengeforsikring kan trekkes fra på skattemeldingen.

NAV om sykepengeforsikring for frilansere

Søknad fra selvstendig næringsdrivende og frilansere om opptak i frivillig trygd med rett til særytelser ved yrkesskade

Folketrygdloven om frivillig yrkesskadetrygd for selvstendige og frilansere

Søke om sykepenger

Hos NAV finner du informasjon om hvordan du søker om sykepenger og hvordan disse utbetales.

NAV - hvordan søker du om sykepenger

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema