Sykepenger for frilansere

Som frilanser har du dårligere sykepengerettigheter enn arbeidstakere, men du kan forsikre deg for å få bedre dekning.


Når får du sykepenger som frilanser

Som frilanser får du 100 % av sykepengegrunnlaget fra og med 17. sykedag. (Til sammenligning får en ansatt 100 % sykepengedekning fra første sykedag). De første 16 dagene telles fra du oppsøker lege eller NAV får melding om arbeidsuførheten.

NAV om sykepenger til selvstendig næringsdrivende og frilansere

Folketrygdloven om sykepenger for frilansere

 

Beregning av sykepengegrunnlag for frilansere

Når NAV skal betale sykepenger må det fastsettes et sykepengegrunnlag. Dette beregnes vanligvis ut fra gjennomsnittet av pensjonspoengtallene for de siste tre årene du har fått skatteoppgjør for. Sykepengegrunnlaget er begrenset opp til seks ganger grunnbeløpet (for tiden 599 148,-). Hvis inntekten din er varig endret med et avvik på mer enn 25 % i forhold til det beregnede sykepengegrunnlaget, vil sykepengegrunnlaget fastsettes ved skjønn.

NAV - grunnbeløpet (G) i folketrygden

 

Hvis du har inntekt både som frilanser og arbeidstaker, utbetales sykepengene etter reglene for arbeidstakere. Frilansinntekten må utgjøre minst 25 % av samlet grunnlag før sykepenger kan utbetales for den delen du er frilanser.

Frivillig sykepengeforsikring for frilansere

Det er mulig å tegne frivillig sykepengeforsikring gjennom NAV for å oppnå 100 % sykepengedekning fra første sykedag.

Premien for sykepengeforsikringen er 2,2 % av forventet årsinntekt.

Også for den frivillige sykepengeforsikring gjelder en øvre grense for sykepengegrunnlaget på seks ganger grunnbeløpet (G). Dette betyr at du ikke får dekning via forsikringen for inntekter over 6 G.

Premien for frivillig sykepengeforsikring kan trekkes fra på skattemeldingen.

NAV om sykepengeforsikring for frilansere

Søknad fra selvstendig næringsdrivende og frilansere om opptak i frivillig trygd med rett til særytelser ved yrkesskade

Folketrygdloven om frivillig yrkesskadetrygd for selvstendige og frilansere

 

Søke om sykepenger

Hos NAV finner du informasjon om hvordan du søker om sykepenger og hvordan disse utbetales.

NAV - hvordan søker du om sykepenger

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema