Begjæring om konkurs fra kreditorer

Forut for en konkursbegjæring vil normalt kreditoren ha forsøkt å kreve inn det foretaket skylder gjennom purringer og inkasso. Ofte vil kreditors siste skritt før begjæring om konkurs være utleggsforretning. Utleggsforretning gjennomføres av namsmannen og målet med en utleggsforretning er å avgjøre om det finnes noe hos skyldneren som det er mulig å ta beslag i.


  • Har ikke dette ført fram så må kreditor vurdere om det er hensiktsmessig å gå til det skritt å begjære konkurs. Sentralt her vil være om det i foretaket er verdier som kan realiseres. Er kreditoren ikke sikker på om det finnes midler i foretaket, risikerer kreditoren å måtte betale for kostnadene ved bobehandlingen.
  • Vedlagt begjæringen om konkurs skal kreditor vedlegge resultat av utleggsforretning, kopi av innbetalt gebyr og firmaattest.
  • Samtidig som kreditor sender inn en begjæring om konkurs, må han betale et gebyr som skal dekke utgiftene. Dersom det viser seg at skyldneren har nok penger til å dekke utgiftene, blir beløpet betalt tilbake.
  • En arbeidstaker som ikke har mottatt lønn og feriepenger fra arbeidsgiveren til avtalt tid kan beslutte å begjære arbeidsgiveren konkurs for å få dekket kravet. En arbeidstaker som begjærer konkurs er fritatt ansvaret for å betale utgiftene til bobehandlingen.

    Konkursrådet - veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver

  • I tillegg til konkursbegjæringen til tingretten skal arbeidstakeren legge ved dokumentasjon på at arbeidsgiver er krevd for gjelden, konkursvarsel, firmaattest og kopi av arbeidskontrakt eller lønnsslipp.

    Konkursrådet om konkursbegjæring fra arbeidstaker

Konkursloven

Konkursloven om vilkår for konkurs

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema