Last ned dokumentmaler


Aksjeselskap (AS/ASA)

Aksjeeierbok.doc
Stiftelsesdokument_vedtekter_AS.doc
Generalforsamlingsprotokoll_Kapitalforhoyelse_as.do
Innkalling_generalforsamling.doc
Protokoll_generalforsamling.doc
Styremoteprotokoll.doc
Taushetserklaring_styremedlemmer.doc

Ansvarlig selskap (DA/ANS)

Kompanjongavtale.doc
Selskapsavtale_ANS.doc
Selskapsavtale_DA.doc

Andre organisasjonsformer

Stiftelsesdokument_forening.doc
Stiftelsesdokument_SA.doc
Stiftelsesdokument_stiftelser.doc

Arbeidsgiverforhold

Sporsmaal_ansettelsesintervju.doc
Attest.doc
Avskjedigelse.doc
Avtale_hjemmekontor.doc
Avtale_kompetanseutvikling.doc
Avtale_om_tilkalt_hjelp.doc
Egenmelding.doc
Ferieplan.xls
Avtale_om_firmabil.doc
Medarbeidersamtale.doc
Oppsigelse_begrunnet_i_arbeidstakers_forhold.doc
Oppsigelse_begrunnet_i_virksomhetens_forhold.doc
Oppsigelse_i_provetiden.doc
Permitteringsvarsel.doc
Skriftlig_advarsel.doc
Sluttavtale.doc
Sluttintervju.doc
Stillingsinstruks_daglig_leder.doc

Avtaler

Agenturavtale.doc
Kommisjonsavtale.doc
Leieavtale.doc
Oppdragsavtale.doc
Taushetserklaering.doc

Markedsføring

Aktivitetsplan_markedsforing.doc
Annonseplan.xls
Medieplan.xls
Pressemelding.doc

Regnskap og revisjon

Dagsrapport.xls
Driftsbudsjett.xls
Kjorebok.doc
Likviditetsbudsjett.xls
Lonnsgrunnlag_lonnsslipp.xls
Timeliste.xls
Varetellingsliste.xls
Okonomiske_nokkeltall.doc

Annet

Disposisjon_forretningsplan.doc
Prosjektplan.doc
Statusrapport.doc
Sluttrapport.doc

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema