Reelle rettighetshavere

Fra 1. november 2021 må norske virksomheter forholde seg til lov om reelle rettighetshavere.


Fra denne datoen skal alle virksomheterVirksomheter er i denne sammenheng noe forenklet sagt juridiske personer og andre sammenslutningerha oversikt over hvilke fysiske personer som er reelle rettighetshavereEn reell rettighetshavere er en fysisk person som direkte eller indirekte eier eller kontrollerer minimum 25 % av en virksomhet i sin virksomhet. Disse opplysningene skal dokumenteres, oppbevares og eventuelt kunne utleveres til myndighetene. 

Formålet med loven er å sikre økt åpenhet om norske virksomheters eierstrukturer. Dette vil gjøre det vanskeligere å "skjule" hvem som i realiteten har kontroll og eierskap over en virksomhet. Regelverket vil bidra til å motvirke misbruk av de aktuelle virksomhetene til hvitvasking, terrorfinansiering og økonomisk kriminalitet.

Den delen av loven som pålegger virksomheter å registrere opplysninger om reelle rettighetshavere i et register vil først settes i kraft på et senere tidspunkt når teknisk løsning for dette er ferdig, og vil ikke bli gått nærmere inn på i denne omgang.

Hvilke virksomheter må dokumentere sine reelle rettighetshavere?

Hva er en reell rettighetshaver?

Hvordan identifisere de reelle rettighetshaverne?

Lov om register over reelle rettighetshavere

Forskrift til lov om register over reelle rettighetshavere

Åpne kontaktskjema