Hva er en reell rettighetshaver?

En reell rettighetshaver er en fysisk person som gjennom sin eierandel eller stemmeandel i virksomheten "kontrollerer" virksomheten. Denne eierandelen eller stemmeandelen må overstige 25 %. Også en fysisk person som har rett til å utnevne eller avsette minimum 50 % av medlemmene i virksomhetens styrende organer anses å være en reell rettighetshaver.


Vær oppmerksom på at disse tilfellene ikke er de eneste tilfellene hvor en fysisk person kan anses for å være reell rettighetshaver. Definisjonen av hvem som anses å være reell rettighetshaver er skjønnsmessig slik at det kan fremkomme andre måter, hvor fysiske personer kan utøve kontroll over virksomheten. Hvilke tilfeller dette er vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Både direkte og indirekte eierskap kan ligge til grunn for vurderingen om noen er reell rettighetshaver. Et eksempel er når en fysisk person eier selskap A som igjen eier tilstrekkelig med aksjer selskap B til at vedkommende anses som reell rettighetshaver i selskap B. I eksemplet er personen direkte eier i selskap A og indirekte eier av selskap B.

Lov om register over reelle rettighetshavere

Forskrift til lov om register over reelle rettighetshavere

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema