Hvordan identifisere de reelle rettighetshaverne?

Det er styret i virksomheten som har ansvar for at det oppbevares opplysninger om hvem som er virksomhetens reelle rettighetshavere. Opplysningene skal oppdateres og holdes ved like av virksomheten selv. Opplysninger om hvem som har vært reell rettighetshaver må oppbevares hos virksomheten i 10 år etter at den fysiske personen opphørte å være det.


Virksomhetene er forpliktet til å foreta alle rimelige og nødvendige forsøk for å identifisere hvem som egentlig er eier eller kontrollerer virksomheten. Jo større og mer kompleks en virksomhet er, jo mer vil kreves av virksomheten i forhold til å kartlegge hvem de reelle rettighetshaverne er.

I små eller nystartede virksomheter vil det normalt ikke kreves omfattende undersøkelser. Her vil egne dokumenter som stiftelsesdokument og vedtekter, aksjeeierbok og aksjonæravtaler normalt være tilstrekkelig for å dokumentere hvem som er reelle rettighetshavere. I større virksomheter vil det være nødvendig å kartlegge eierstrukturen for å identifisere de fysiske personer som i siste instans eier eller kontrollerer virksomheten. Hvis virksomheten din må kartlegge eierskap i andre virksomheter for å finne reell rettighetshaver så har disse virksomhetene en opplysningsplikt som skal sikre at all relevant informasjon blir tilgjengelig.

De reelle rettighetshaverne skal identifiseres med følgende opplysninger:

   • Fullt navn
   • Fødsels- eller d-nummer, (utenlandske personer uten fødsels- eller d-nummer skal registreres med fødselsdato)
   • Bostedsland
   • Statsborgerskap

 

    Hvilke posisjoner medfører reelt eierskap, angi en eller flere av følgende posisjoner
    • Eierskap, angitt i aktuelt intervall
     25,01 % - 49,99 %,
     50 % - 74,99 %,
     75 % - 100 %
    • Stemmerettigheter, angitt i aktuelt intervall
     25,01 % - 49,99 %,
     50 % - 74,99 %,
     75 % - 100 %
    • Rett til å utpeke eller avsette mer enn 50 % av styremedlemmene
    • Posisjon på annen måte

 

   På hvilket grunnlag er de overstående posisjonene oppnådd?
   • Direkte eierskapKan for eksempel dokumenteres ved hjelp av stiftelsesdokument og vedtekter, eller aksjeeierbok
   • Indirekte eierskapEierskapet via mellomliggende virksomheter må dokumenteres ved å vise til de ulike organisasjonsnumrene i rekken og hvilke eierandeler vedkommende har
   • Gjennom enighet eller avtale, formell eller uformellDette kan for eksempel dokumenteres ved hjelp av aksjonæravtale eller annen avtale som gir vedkommende kontroll over virksomheten)
   • På annen måte 
   

Lov om register over reelle rettighetshavere

Forskrift til lov om register over reelle rettighetshavere

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema