Grensekontroll, reisevirksomhet og karantene

Aktuelle nyhetssaker knyttet til koronasituasjonen:

Nye karanteneregler

Grensekontroll og stans i reisevirksomhet

Karanteneplikt etter reise

Åpner for innreise for sesongarbeidere i landbruket

Karanteneplikt og isolasjon etter nærkontakt med smittet person

Ny regel om sykepenger ved selvpåført karantene

Reiser til Finland og Sverige - restriksjoner og forbud

Midlertidige unntak fra krav til fysiske møter

Nyttige lenker: 

Åpner for innreise for sesongarbeidere i landbruket

UDI - spørsmål og svar om koronasituasjonen for EU/EØS-borgere

UDI - spørsmål og svar om koronasituasjonen for borgere av land utenfor EU/EØS

Folkehelseinstituttets smittevernråd ved reiser

Helsenorge - reiseråd

Utenriksdepartementets reiseregistrering

Utenriksdepartementet - informasjon om reiser og koronavirus

Utenriksdepartementet - opprettholder reiserådet fra 14. mars

Utenriksdepartementets reiseinformasjon

Regjeringen om endringer i bortvisningsforskriften

Justis- og beredskapsdepartementet og Utenriksdepartementet om grensekontroll

Politiet om midlertidig grensekontroll på indre Schengen-grense

Tollvesenet om Svenske og Finske myndigheters forbud mot ikke-nødvendige reiser til Sverige og Finland

Forskrift om bortvisning mv. av utlendinger uten oppholdstillatelse i riket av hensyn til folkehelsen

Revidert rundskriv om ikrafttredelse av forskrift om bortvisning mv. av utlendinger uten oppholdstillatelse i riket av hensyn til folkehelsen

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19 forskriften)

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema