Om kompensasjonsordning.no

Virksomheter som har minst 30 prosent omsetningsfall (20 prosent for mars, 30 prosent for april og mai) som følge av virusutbruddet, får kompensasjon fra staten.

Størrelsen på kompensasjonen vil avhenge av

  • hvor mye omsetningen har falt,
  • størrelsen på foretakets uunngåelige faste kostnader, og
  • hvorvidt foretaket er pålagt å stenge av staten

Ordningen vil i utgangspunktet gjelde for mars, april og mai, og utbetalingene vil skje etterskuddsvis basert på faktisk omsetning i de aktuelle månedene.

Søknadsprosessen vil i stor grad være automatisert gjennom en digital tjeneste.

Kompensasjonsordning.no

Informasjon fra regjeringen: Foretak med minst 30 % omsetningsfall kan få kompensasjon

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema