Nyheter - starte og drive

Starte og drive bedrift dagen

En god start på veien mot egen bedrift er å delta på Starta og drive bedrift-dagen. Dagen består av forelesninger om å starte egen bedrift. Lære hva som skal til for å starte egen bedrift.

Advarsel mot falske fakturaer

Stadig flere privatpersoner og firmaer i Norge mottar falske eller misvisende tilbud eller fakturaer fra inn- og utlandet knyttet til sine varemerker og patenter.

Over 200 000 ansatte opplever vold og trusler på jobb

7,5 prosent av de ansatte i norsk arbeidsliv oppgir at de blir utsatt for vold- og trusselsituasjoner hvert år, viser tall fra Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø, NOA. Ansatte i helse- og sosialsektoren er særlig utsatt.

Åpne kontaktskjema