Kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Regjeringen innfører en ny, midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere, som skal kompensere for tap av inntekt som følge av koronapandemien.


Den nye, midlertidige ordningen dekker opptil 80 prosent av inntekten, begrenset oppad til en årsinntekt på 6G (1G =grunnbeløpet i folketrygden) og gjelder inntekt som ikke gir rett til dagpenger.

Hvem gjelder ordningen

Ordningen omfatter de som har hatt bortfall av inntekt 16. mars eller senere. Kompensasjonen gis fra og med dag 17 etter inntektstapet. Man må søke etterskuddsvis for inntektstapet måneden før, slik at NAV får vite om eventuelle inntekter den måneden søknaden gjelder for.

Beregningsgrunnlaget

  • Kompensasjonsgrunnlaget for selvstendig næringsdrivende beregnes som hovedregel med utgangspunkt i næringsinntekt de siste tre inntektsårene.
  • Kompensasjonsgrunnlaget for frilansere beregnes som hovedregel ut fra et gjennomsnitt av inntekten som er rapportert til Skatteetaten via a-ordningen de siste 12 månedene før mars 2020. For nyetablerte frilansere kan en kortere periode legges til grunn

Søknadsfunksjonen er på plass i begynnelsen av mai

NAV er allerede i gang med å lage en digital løsning som gjør at utbetalingene kan skje automatisk. Søknadsfunksjonen er på plass i begynnelsen av mai. Informasjonen på nav.no oppdateres fortløpende.

De som søker om den nye ordningen, vil få detaljert veiledning underveis i søknadsprosessen.

Selvstendig næringsdrivende og frilansere kan ha rett til økonomisk sosialhjelp.

Kilde: NAV.no.

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema