Aksjeloven klar for brexit

Nye overgangsregler sikrer at mer enn 600 norske selskaper med britisk daglig leder eller britiske styremedlemmer kan fortsette som før ved et no-deal Brexit.


- Vi har fått på plass nye overgangsregler, som sikrer at norske selskaper også etter brexit har et beslutningsdyktig styre, og en daglig leder som oppfyller aksjelovens krav, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Flere norske aksje- og allmennselskaper har styremedlemmer og daglig leder som er britiske statsborgere, eller er bosatt i Storbritannia. Tall fra Foretaksregisteret viser at dette gjelder mellom 600 og 1000 bedrifter i dag.

Den norske aksjeloven stiller krav om at daglig leder og minst halvparten av styrets medlemmer i norske selskaper må ha bosted i Norge eller i EØS-området. Hvis Storbritannia trer ut av EU uten en avtale, betyr det at en del selskaper ikke har et gyldig sammensatt styre.

De nye overgangsreglene sikrer at britiske styremedlemmer og britiske daglig ledere, som er valgt eller ansatt før Storbritannias uttreden av EU, likestilles med borgere i EØS-området. Disse aktuelle selskapene vil dermed fortsette å ha et beslutningsdyktig styre.

Ansettelser og styrevalg etter brexit vil foregå etter de alminnelige reglene i aksjeloven og allmennaksjeloven.

Kilde: Pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet 11.04.2019.

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema