Anbefaling om hjemmekontor, digitale møter og fleksibel arbeidstid

Alle arbeidsgivere oppfordres til å sikre at flest mulig jobber hjemmefra. Jo flere som samles, jo større er risikoen for smitte. Medarbeidere bør derfor jobbe hjemmefra, hvis det er mulig.


For å bremse smittespredning anbefaler myndighetene at arbeidsgivere som har mulighet til det, tilrettelegger for fleksibel arbeidstid, hjemmekontor og møter via videooverføring.

Råd om praktisk gjennomføring:

  • Benytt fleksibel arbeidstid når mulig. For eksempel ved å dra tidligere eller senere til jobb enn vanlig.
  • Benytt hjemmekontor når mulig. For eksempel en 50/50 ordning hvor halvparten av arbeidsstyrken gis hjemmekontor vekselsvis annenhver dag.
  • Gjennomfør møter med videooverføring dersom det er mulig for både å redusere antall reiser og antall personer i møterom samtidig.


Koronaviruset - slik kan virksomheten din redusere smittefaren

Helsedirektoratet om hjemmekontor, digitale møter og fleksibel arbeidstid

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema