Arbeidsgivere får refusjon for sykefravær fra 1. desember 2021

Arbeidsgivere skal betale en mindre del av sykefraværet som skyldes korona-pandemien, og får nå refusjon hos NAV for sykefravær som starter 1. desember 2021. Nå er skjemaet klart på nav.no.


Arbeidsgiver skal betale for de første fem kalenderdagene, inkludert dager med delvis fravær, og kan søke om refusjon fra NAV for sykepenger fra 6. til 16. dag.

Hva kreves?

For at arbeidsgiver skal kunne kreve refusjon, må arbeidstaker i egenmelding eller gjennom legeerklæring opplyse arbeidsgiver om at sykefraværet skyldes covid-19-pandemien.

Datoer og skjema

Arbeidsgiver kan søke om refusjon for sykefravær som starter 1.desember, og får refusjon for sykefraværet fra dag 6. Ordningen gjelder foreløpig ut januar 2022.

Arbeidsgivere kan finne mer informasjon om hva som gjelder og skjemaet som skal brukes på nav.no.

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema