Arbeidstakere med bosted utenfor Norge kan få kompensert tapt arbeidsinntekt

Arbeidstakere med bosted utenfor Norge kan få kompensert tapt arbeidsinntekt fra 29. januar Arbeidstakere som bor i utlandet, og som ble forhindret fra møte på jobb i Norge på grunn av innreiserestriksjoner, kan nå få kompensert tapt arbeidsinntekt.


Dette gjelder typisk de som bor i Sverige og jobber i Norge, men omfatter også andre EØS-borgere som av ulike årsaker ikke har kunnet reise inn i landet på grunn av innstramningene som trådte i kraft 29. januar. Disse arbeidstakerne har vært i en vanskelig situasjon og kan nå få kompensasjon for tapt arbeidsinntekt, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

70 prosent kompensasjon – arbeidsgivere må søke

Kompensasjonen er på 70 prosent av sykepengegrunnlaget, og begrenset oppad til 70 prosent av en inntekt på 6 ganger grunnbeløpet i folketrygden. Arbeidsgivere må først utbetale kompensasjonen og får refundert beløpet av NAV i etterkant.

Arbeidstakere som har tatt ut ferie etter 29. januar, kan få dagene omgjort til arbeidsdager, dersom arbeidsgiveren godtar det.

Ordningen ble vedtatt i Stortinget 13. april og godkjent i statsråd fredag 16.april. Ordningen gjelder fra og med 29. januar og varer så lenge innreiseforbudet gjelder.

Les mer om Innreiseforbud under pandemien – kompensasjon for tapt inntekt

Er du arbeidsgiver? Her finner du refusjonssøknaden og mer veiledning.

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema