En milliard kroner til grønn omstilling i næringslivet

Regjeringen vil legge til rette for at næringslivet kan skape grønne jobber og en mer bærekraftig fremtid.


– Regjeringen foreslår 1 milliard kroner til grønn omstilling i næringslivet. Vi må legge til rette for verdiskaping og flere arbeidsplasser, samtidig som vi kutter utslipp. Norsk økonomi trenger flere bein å stå på og vi må derfor legge til rette for grønn vekst og et bærekraftig næringsliv, sier næringsminister Iselin Nybø.

Milliardbevilgningen skal gjelde for perioden 2020-2022. Det er Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva som sammen skal administrere ordningen og bevilge pengene til grønne prosjekter gjennom en helt ny, grønn plattform.

– Alle grønne prosjekter innen forskning- og innovasjon, fra helt grunnleggende forskning og frem til gryteklare løsninger som skal presenteres for markedet, kan søke om støtte, sier Nybø.

Alle bærekraftige bransjer, teknologier og næringer kan søke støtte til sine prosjekter. Aktuelle satsingsområder kan være sirkulær økonomi, hydrogen, batteriteknologi, havvind, bioøkonomi, omstilling i leverandørindustri, marin sektor, fôr og nye arter for å nevne noen.

Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva skal i samarbeid velge ut de beste prosjektene fra næringslivet og forskningsinstituttene.

Den nye grønne plattformen vil bygge på allerede etablerte ordninger hos Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva. Deres lange erfaringer med å administrere støtteordninger til forskning og innovasjon gjør at denne nye grønne, ordningen kan tre raskt i kraft.

– Dette er en mulighet til å utvikle ny, spennende, grønn teknologi, og det er en mulighet for å bygge videre på den allerede verdensledende teknologien Norge sitter på innen blant annet havnæringene. Innovasjon, vekst og fornyelse i norske bedrifter skal få hjulene i gang igjen i norsk økonomi og ta oss inn i en ny, og grønnere hverdag etter korona-krisen, sier Nybø.

Den grønne plattformen skal være en felles digital inngangsport for bedrifter og forskningsinstitutter som ønsker å søke.

Les mer om støttetiltaken her

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema