Endrede skatteregler for tips

Regjeringen mener arbeidstakerne bør få samme rettigheter til sykepenger og pensjon fra folketrygden uavhengig av om de får betalt i form av tips eller ordinær lønn.


Regjeringen vil pålegge arbeidsgivere plikt til å innrapportere tips. De vil også måtte foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift for tips på samme måte som for ordinær lønn.

Tips er skattepliktig etter dagens regler også, men i praksis blir den ikke skattlagt. Det skyldes at arbeidsgiverne ikke har plikt til å innrapportere tipsen de ansatte mottar.

Innføring av nye rutiner for innrapportering vil ha noen praktiske konsekvenser for arbeidsgiverne, men fra nyttår blir det innført nye bokføringsregler som gjør at arbeidsgiver uansett må holde oversikt over mottatt tips. Regjeringen mener derfor at det er et godt tidspunkt for endring.

Les mer om dette hos Finansdepartementet

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema