Endringer i aksjelovene

Fra 2. mai kan også advokater og autoriserte regnskapsførere bekrefte aksjeinnskudd som er gjort opp i penger.


Ved stiftelse av et aksjeselskap der aksjeinnskuddet utelukkende skal gjøres opp med penger (norske kroner), må en revisor eller et finansforetak bekrefte at selskapet har mottatt pengene. Det samme gjelder ved kapitalforhøyelser.

Fra 2. mai kan også advokater og autoriserte regnskapsførere gi slike bekreftelser. Dette vil kunne medføre en utvidelse på tilbudssiden, slik at kostnadene for selskapene til å innhente slike attestasjoner trolig vil gå noe ned.

Les mer om dette hos Nærings- og fiskeridepartementet 

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema