Endringer i arbeidsmiljøforskriftene

Arbeids- og sosialdepartementet har fastsatt endringer i arbeidsmiljøforskriftene. Endringene gjelder fra 1. januar 2018.


Presisering av krav til planlegging og tilrettelegging av arbeidet

Det er foretatt en presisering i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 10-1 av krav til planlegging og tilrettelegging for at andre som utfører arbeid på samme arbeidsplass ikke utsettes for ulykkes- eller helsefarer. Videre er virkeområdebestemmelsen i samme forskrift § 1-3 presisert slik at kravet også omfatter virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstakere.

Presisering av begrepet «løfteredskap»


Definisjonen av løfteredskap i forskrift om utførelse av arbeid § 1-4 nr. 34 er presisert for å samsvare med samme begrep i forskrift om maskiner § 2 bokstav d.

Ikke lenger krav om stoffkartotek på papir

Forskrift om utførelse av arbeid § 2-2 første ledd er endret, siste ledd er opphevet, og § 2-4 siste ledd er endret. Endringen innebærer at det ikke lenger er et krav om at stoffkartoteket alltid skal foreligge i papirutgave, og at verneombudet nå skal ha «tilgang til» stoffkartoteket mot tidligere «et eget eksemplar».

Les mer om dette hos Arbeidstilsynet

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema