EØS-midlene: Finansiering gjennom samarbeid

Vil du ut i et nytt marked? EØS-midlene gir i utgangspunktet alle norske bedrifter muligheten til å få prosjektfinansiering gjennom samarbeid med en bedrift i Baltikum, Slovakia, Romania, Bulgaria, Hellas, Portugal og Polen.


Hvem kan få finansiering?

Norske bedrifter, forskningsinstitutter og andre aktører kan få inntil 100 prosent kostnadsdekning gjennom å være partner i et EØS-midler prosjekt.
Norske bedrifter kan ikke søke om pengene selv, men dere kan være med som prosjektpartner. Parten som søker og styrer prosjektet vil alltid være bedriften i landet EØS-midlene er rettet mot.

Hva kan vi finansiere?

EØS-midlene kan finansiere:

 • felles utvikling av nye teknologier og løsninger
 • testing og pilotering av nye teknologier og løsninger
 • kompetanseoverføring fra Norge til bedriften i landet EØS-midlene er rettet mot

Relevante temaer for aktivitetene er for eksempel:

 • grønn næringsutvikling og innovasjon
 • moderne produksjon / industri
 • IKT og digitalisering
 • fornybar energi, energisikkerhet og -effektivitet
 • marin og maritim
 • velferdsteknologi

Hva får du ut av EØS-midlene?

 • tilskudd som fungerer som risikoavlastning
 • enkel tilgang til internasjonale forretningsmuligheter
 • tilgang til nye markeder med høyt kvalifiserte arbeidstakere
 • mulighet til å pilotere prosjekter som ellers ville vært vanskelig å finansiere
 • nye kontakter i utlandet og en bedre forståelse av internasjonal forretningskultur
 • gode referanseprosjekter og aktiviteter som bidrar til å utvikle forretningen
 • strategiske internasjonale partnerskap

Les mer om EØS-midlene hos Innovasjon Norge

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema