Få kvinnelige oppfinnere

Ferske tall fra Patentstyret viser at det er få norske kvinnelige oppfinnere i patentsøkte oppfinnelser. I 2019 lå andelen kvinnelige oppfinnere på 6,3%. Det er en svak nedgang fra tidligere år.


Variasjoner etter teknikkområder

Det er store variasjoner innenfor de ulike teknikkområdene patentsøknader blir sortert etter. Teknikkområder der det tradisjonelt finnes mange kvinner med høy utdanning i Norge har også adskillig høyere andel kvinner. Innen kjemi og metallurgi, der andelen kvinnelige oppfinnere er høyest, er for eksempel 16 % av oppfinnerne kvinner, noe som er betydelig over snittet på rundt 6 %.

Lavest er andelen kvinnelige oppfinnere innen maskin- og ingeniørområdet som favner motorer, maskiner, belysning med mer. Her er andelen kvinnelige oppfinnere bare 2,8 %.

Teknikkområdene med flest kvinnelige oppfinnere

Blant søknadene med kvinnelige oppfinnere, er den største andelen, 28 %, innen «menneskelige nødvendigheter». Denne kategorien omfatter blant annet oppfinnelser relatert til landbruk, fiskeoppdrett, næringsmidler, klær og fottøy, møbler og husholdningsartikler, legemidler samt sport og spill.

Kvinnelige oppfinnere i næringslivet

Over en tredel (36 %) av søknadene med kvinnelig oppfinner kommer fra virksomheter som er registrert i næringer innen faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting.

Les mer i rapporten: «Oppfinneres kjønn – patentsøknader 2011 - 2019» (PDF)

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema