Forenklet søknad om betalingsutsettelser for skatt og avgift

Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett foreslått en forenklet og mer fleksibel ordning for betalingsutsettelse for skatt og avgift for de som er rammet økonomisk av virusutbruddet. Ordningen kan også benyttes for merverdiavgift som forfaller 10. juni.


  • Ved fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett foreslo Finansdepartementet å åpne for at de som er økonomisk rammet av virusutbruddet, kan søke om utsatt betaling av skatt og avgift etter en forenklet og mer fleksibel ordning. Det er lagt opp til at den forenklede søknadsordningen skal gjelde frem til 31. desember 2020.

  • Fristen for å betale merverdiavgift for første termin 2020 er utsatt til 10. juni, som er den samme datoen som merverdiavgift for andre termin forfaller. Etter forslag fra regjeringen vil Stortinget fremskynde behandlingen av den forenklede søknadsordningen slik at næringsdrivende som skal betale merverdiavgift med frist 10. juni, kan søke om betalingsutsettelse.
  • Ved betalingsutsettelser vil det påløpe forsinkelsesrente som i dag ligger på 9,5 prosent. Sammen med forslaget til forenklet ordning for betalingsutsettelse, legges det opp til å sette ned forsinkelsesrenten for skatte- og avgiftskrav til 6 prosent i perioden 10. juni til 31. desember 2020.
  • Skatteetaten vil om kort tid legge ut informasjon på sine hjemmesider om hvordan det kan søkes om betalingsutsettelse etter den nye ordningen.

Kilde: Regjeringen.no

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema