Forenklinger og reduserte kostnader for regnskapspliktige

Stortinget har vedtatt endringer i regnskapsloven. Dette gir forenklinger og reduserte kostnader for de regnskapspliktige.


Lovendringene innebærer at små foretak (inkludert aksjeselskap) ikke skal ha plikt til å utarbeide årsberetning. Usikkerhet om forutsetningen om fortsatt drift må opplyses i note. Videre inneholder lovendringene regler om at små enkeltpersonforetak og enkelte små ansvarlige selskap kan utarbeide årsregnskap etter en regel om begrenset regnskapsplikt når dette kan anses som god regnskapsskikk.

Krav til åpningsbalanse ved stiftelser, fusjon, fisjon eller omdanning av aksjeselskap til allmennaksjeselskap videreføres ikke i selskapslovgivningen. Lovendringene innfører også et unntak i lovgivningen som åpner for at allmennselskap kan unnlate å utarbeide mellombalanser for fusjon dersom samtlige aksjeeiere som deltar i fusjonen, samtykker til dette.

Lovendringene trer i kraft 1. januar 2018, med virkning for regnskapsår avsluttet 31. desember 2017 eller senere.

Les hele pressemeldingen her

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema