Forlenger koronaordninger for ledige, permitterte og selvstendig næringsdrivende

De midlertidige reglene for dagpenger og kompensasjonsordningen for selvstendige og frilansere forlenges ut januar 2022.


– Nye smitteverntiltak betyr ny usikkerhet for arbeidsmarkedet. Det er derfor nødvendig å forlenge ordninger slik at folk uten jobb eller oppdrag blir ivaretatt, sier arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik.

Ordningene som forlenges ut januar 2022

  • Kompensasjonsordningen som gir selvstendig næringsdrivende og frilansere kompensasjon for inntektstap.
  • Midlertidig rett til forlengelse av dagpengene for ledige.
  • Perioden med fritak fra lønnsplikt under permittering blir forlenget slik at permitterte beholder dagpengene ved permittering ut over 1. januar.
  • Forhøyet dagpengesats på 80 prosent kompensasjon for den delen av dagpengene som er under 3 ganger grunnbeløpet.
  • Særreglene for lærlinger videreføres slik at lærlinger som fortsatt er i ordningen vil kunne motta dagpenger ut januar.
  • En ledig kan jobbe opp til 60 prosent av vanlig arbeidstid før dagpengene bortfaller, mot normalt 50 prosent.

 

Kilde: Regjeringen.no

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema