Halvparten bryter regelverket ved kjøp av renhold

De aller fleste bedrifter som kjøper renholdstjenester, er opptatt av at renholderne har lovlige lønns- og arbeidsvilkår. Likevel sjekker bare halvparten av innkjøperne om renholdsbyrået de bruker, driver lovlig.


- Innkjøpere av renholdstjenester har en viktig rolle i å bidra til økt seriøsitet i renholdsbransjen, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.
Dette viser en undersøkelse Opinion har gjennomført for å kartlegge hvilken kunnskap innkjøperne i private bedrifter har om plikter de må oppfylle ved kjøp av renholdstjenester. Undersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra Treparts bransjeprogram renhold, som er et samarbeid mellom partene i arbeidslivet og myndighetene.
– Alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester skal være godkjent av Arbeidstilsynet. Det er forbudt for virksomheter å kjøpe renholdstjenester fra renholdsvirksomhet som ikke er godkjent, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.
Undersøkelsen avdekker at svært mange innkjøpere i små og mellomstore bedrifter ikke kjenner til reglene de skal følge når de kjøper renhold.
Innkjøperne skal kontrollere renholdernes lønn
I tillegg til å sjekke i renholdsregisteret på arbeidsstilsynet.no om renholdsvirksomheten de bruker er godkjent, skal de blant annet kontrollere at de som gjør rent har lovlige lønns- og arbeidsforhold. I og med at renholdsbransjen er allmenngjort, har alle som jobber i bransjen krav på minstelønn.

Les mer og reglene og undersøkelsen hos Arbeidstilsynet. 

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema