Hva krever lovverket av forebyggende arbeidsmiljøarbeider i bygg- og anleggbransjen?

Bygg- og anleggsbransjen taper kvart år over to millionar dagsverk på grunn av sjukefråvær. 40 prosent seier jobben helt eller delvis er årsaken til sjukefraværet. Må det være slik – eller er det noko du og virksomheta di kan gjøre for å få forebygge dette?


Når: 19. oktober, kl. 13.00–13.40
Kvar: Digitalt

Det er betre og billigare å førebygge enn å reparere. I tillegg er det eit krav i lovverket. Til dette nettmøtet kjem Anne Sørum, nasjonal koordinator for bygg- og anleggsbransjen og overingeniør i Arbeidstilsynet. Ho skal ta oss gjennom tema som

  • arbeidstilsynet sine prioriteringar i bygg- og anleggsbransjen
  • eksempel på arbeidsoperasjonar i utsette yrke
  • reaksjonar frå Arbeidstilsynet
  • krav i byggherreforskrifta
  • forventingane frå Arbeidstilsynet

Målgruppe

Hovudmålgruppa for dette nettmøtet er arbeidsgivarar, byggherrar, bedriftshelsetenester, verneombod og tillitsvalde i bygg- og anleggsbransjen.

Påmelding

Nettmøtet er ope og gratis for alle. Du kan følgje nettmøtet direkte på arbeidstilsynet.no/webinar. 

Registrer deg gjerne likevel for å få tilsendt eventuelle presentasjonar, og slik at vi kan varsle deg dersom det oppstår endringar.

Meld deg på nettmøte

Åpne kontaktskjema