Informasjon til kulturlivet om koronasituasjonen

Koronastøtteordningene videreføres i 2022.


Kulturdepartementet har meldt at koronastøtteordningene videreføres i 2022.

Les pressemelding fra Kulturdepartementet om koronaordningene (14.12.2021).

Les også pressemelding fra regjeringen om tiltak for økonomisk trygghet (14.12.2021).

Kulturdepartementet har bestemt at stimuleringsordningen for kultursektoren gjeninnføres med tilbakevirkende kraft fra 8. desember, og at den skal gjelde ut mars 2022. Budsjettrammen for denne perioden er på 300 millioner kroner.

Kulturrådet vil komme med mer informasjon om søknadsprosessen videre så snart forskriften er fastsatt av Kulturdepartementet.

Koronaordningene fortsetter inn i 2022.

Det er også besluttet at kompensasjonsordningen skal videreføres frem til sommeren 2022, men med noen endringer som vil gjelde fra 1. november. Budsjettrammen for denne perioden er satt til 400 millioner kroner.

Ordningen vil bli lyst ut i 2022. Forskriften for denne ordningen må godkjennes av ESA før det kan åpnes for søknader.

Les også Kulturdepartementets spørsmål og svar om smitteverntiltak for kultur-, idrett- og frivillighetsfeltet

Kompensasjonsordning for arrangører og underleverandører i kultursektoren

Arrangementer november til desember 2021

Kulturdepartementet har bestemt at kompensasjonsordningen skal gjelde til og med 31. desember 2021 med omtrent samme innretning. Mer informasjon og retningslinjer kommer så snart forskriften er klar og godkjent av ESA. Ordningen vil bli lyst ut i 2022. Vi vil informere nærmere om tidspunktet når forskriften for ordningen er klar.

Les Kulturdepartementets pressemelding

Kilde: Kulturrådet.

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema