Innføring av sterk kundeautentisering (SKA) for kortbetalinger i netthandel

Sterk kundeautentisering (SKA) trer i kraft i EØS-området 14. september 2019. For å unngå negative konsekvenser for brukere som betaler med kort når de handler på nett, kan kortutstedere, kortinnløsere og netthandelsvirksomheter få utsatt frist for å ferdigstille og implementere SKA for kortbetalinger i netthandel


På bakgrunn av henvendelser fra markedet ønsker Finanstilsynet å presisere at kortutstedere, kortinnløsere og netthandelsvirksomheter så raskt som mulig skal tilrettelegge for SKA i tråd med kravene i PSD2. I søknaden om utvidet frist, jf. tidligere melding fra Finanstilsynet om dette, bes utstedere og innløsere om å opplyse om tidsplanene som gjelder for innføring/tilrettelegging av SKA.

Basert på undersøkelser i markedet vil det europeiske banktilsynet (EBA) kunngjøre en siste frist for innføring av SKA som vil gjelde for markedet generelt.

Inntil dato for siste frist fra EBA, legger Finanstilsynet til grunn at foretakene aksepterer eller avviser ikke-SKA transaksjoner i henhold til foretakets gjeldende sikkerhetspolicy.

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema