Innovasjon Norge: Krisetiltak for norske bedrifter

Innovasjon Norge justerer sine tilbud for å møte endrede behov i næringslivet som følge av koronapandemien.


Det er en rekke tiltak som nå venter på behandling i Stortinget, som du kan lese om her. Inntil videre kan vi tilby følgende:

Avdragsutsettelse på lån

Har du økonomiske utfordringer som følge av koronapandemien er det anledning til å søke avdragsutsettelse på lån i Innovasjon Norge. Vi innvilger i hovedsak et års avdragsutsettelse. Søk om avdragsutsettelse

Lavere renter

Innovasjon Norge setter ned rentene med 1,0 prosentpoeng på lavrisikolån og 1,25 prosentpoeng for risikolån (inkluderer blant annet Innovasjonslån og Oppstartlån). Dette gjelder nye lån fra 23. mars og for løpende lån fra 15. april.

Lavere krav til sikkerhet og hensyn til forsinkelser

  • Innovasjon Norge kan etablere innovasjons- og risikolån med lavere krav til sikkerhet enn vi normalt krever.
  • Innovasjon Norge åpner for at kunder som opplever forsinkelser i gjennomføringen av prosjektet, får mer tid til å ta stilling til tilsagn om finansiering og vi kan forlenge fristene for utbetaling.

 

Oppstartfinansiering

  • For kommersialiseringstilskudd øker vi andelen tilskudd Innovasjon Norge kan gi fra 50 prosent til 75 prosent av de totale kostnadene. Innovasjon Norge åpner også for en høyere andel interne kostnader, inkludert lønn. Dette gjelder nye prosjekter og betyr at kravet til annen kapital reduseres betydelig.
  • Oppstartlånet øker fra maksimalt 1,5 millioner kroner, til 2 millioner. Vi stiller ikke økte krav til kausjon eller egenkapital.
  • Innovasjon Norge tilbyr rentefritak i seks måneder ekstra på eksisterende og nye Oppstartlån. Det vil si at samlet rentefrie periode er på to år og seks måneder.
  • Oppstartsbedrifter som har mottatt Kommersialiseringstilskudd får også mulighet til å motta Oppstartlån. Tidligere har det bare vært mulig å motta støtte fra en av ordningene. Endringen gjelder både eksisterende og nye kunder.

Innovasjonskontrakter og Miljøteknologiordningen

Innenfor Miljøteknologiordningen og Innovasjonskontrakter åpner vi for forprosjekter. Kravet til bidrag fra pilotkunder i forbindelse med Innovasjonskontrakter halveres.

Helsesektoren

Innoavasjon Norge  samarbeider med Sykehusinnkjøp, Norway Health Tech og flere om ekstra tiltak for å koble norske bedrifter som kan utvikle eller levere løsningene med dem som har behovene, og for å bidra til å finansiere det. Dette gjelder prosjekter som produserer i Norge. 

De tjenestene vi alltid har tilgjengelig vil også kunne være til hjelp i krisetider. Innovasjon Norge har rause låne- og tilskuddsrammer for både gründere og etablerte bedrifter. Se Innovasjon Norges finansieringstjenester

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema