Inntektssikring for utestengte EØS-borgere

Regjeringen innfører en ny kompensasjonsordning for utenlandske arbeidstakere som ikke kommer seg på jobb i Norge på grunn av strenge innreiserestriksjoner. Forslaget innebærer at berørte arbeidstakere kompenseres for perioden etter 29. januar.


EØS-arbeidstakere kan motta kompensasjon fra 29. januar
Den nye kompensasjonsordningen vil gjelder for pendlere bosatt i EØS-området som er rammet av de stengte grensene. Ordningen skal gjelde fra 29. januar da innreiseforbudet ble innført, og varer så lenge innreiseforbudet for arbeidstakere gjelder.

- Mange utenlandske arbeidstakere har opptjent rettigheter i folketrygden. Med økende smittetall i Norge må vi regne med strenge innreiserestriksjoner i lengre tid. Derfor er det viktig med en ordning som sikrer at berørte arbeidstakerne som ikke får lønn, likevel har noe å leve av, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Dagpendlere som arbeider i Norge og bor i grenseområdene i Sverige og Finland, fikk mulighet til å komme tilbake på jobb fra 1. mars under et strengt test- og kontrollregime. Disse dagpendlerne kan få kompensasjon for inntektstapet i februar.

Kompensasjon på 70 prosent av sykepengegrunnlaget
Regjeringen foreslår at de berørte arbeidstakerne får en kompensasjon på 70 prosent av sykepengegrunnlaget opp til 6G. Det gir om lag samme kompensasjon som arbeidstakerne ville fått dersom de var permitterte. Arbeidsgiver får ansvar for å forskuttere kompensasjonen og får deretter refundert beløpet gjennom Nav.

Arbeidsgivere som har valgt å betale ut lønn i perioden før ordningen kom på plass, vil også få refusjon tilsvarende 70 prosent av sykepengegrunnlaget. Arbeidstakere som har tatt ut ferie, kan også få kompensasjon om de blir enige med arbeidsgiver om å omgjøre ferien.

Regjeringen vil om kort tid legge fram en proposisjon for Stortinget med forslag til nødvendige lovhjemler og budsjettvedtak.

Kilde: Regjeringen.no

Åpne kontaktskjema