Kan arbeidsgiver bestemme når ansatte skal ha sommerferie?

Hvem bestemmer egentlig tidspunkt for ferie? Og må ansatte ta ferie om de ikke ønsker det?


Her er svar på fem spørsmål mange stiller Arbeidstilsynet i forbindelse med ferieavvikling.

Hvem bestemmer når arbeidstaker skal ha ferie?

De fleste virksomheter løser feriespørsmålet ved at arbeidstaker får komme med ønsker om ferietidspunkt, og så forsøker arbeidsgiver så godt som mulig å fordele ferietiden for på best mulig måte ivareta både ønskene fra de ansatte og bedriftens behov. Men lar det seg ikke gjøre å etterkomme alle ferieønskene, er det arbeidsgiver som til slutt må bestemme tidspunktet for arbeidstakers ferie.

Som arbeidstaker har man imidlertid rett til å få lagt minimum tre av ferieukene til hovedferieperioden (1. juni – 30. september) dersom dette er ønsket. Man kan også kreve å få avviklet restferien i sammenheng.

Når kan dine ansatte kreve å få vite tidspunktet for ferien sin?

Som arbeidsgiver skal du i god tid før ferien drøfte tidspunktet for ferien med tillitsvalgt eller arbeidstaker. Dette løses på de fleste arbeidsteder ved at arbeidstaker melder inn sine ferieønsker, og så tar leder en prat med den eller de som kanskje ikke får ønskene sine oppfylt, for å se om man kan lande på nest beste løsning.

Dersom det ikke er særlige grunner som hindrer det, kan arbeidstaker kreve å få vite tidspunkt for ferien senest to måneder før feriestart.

Hva skjer om du og arbeidstaker ikke blir enig om tidspunkt for ferien?

Kommer du ikke til enighet med arbeidstaker om tidspunkt innenfor hovedferieperioden, er det du som arbeidsgiver som har siste ord. Arbeidstaker kan imidlertid kreve å få lagt tre ferieuker til hovedferieperioden, og å ta ut restferie i sammenheng.

Må alle arbeidstakere ta ferie?

Som arbeidsgiver må du sørge for at ferien blir avviklet, og arbeidstaker må ta ut ferie i løpet av året.

Ferie er en viktig del av et helhetlig HMS-arbeid – uthvilte og «oppladede» medarbeidere gir mindre risiko for ulykker, mindre sykefravær, bedre stemning og arbeidsmiljø på jobben og gjør at folk kan stå lenger i jobb. Derfor er det også lovpålagt å avvikle ferie.

All lovbestemt ferie som ikke er avviklet i løpet av ferieåret skal overføres til påfølgende ferieår. Dette gjelder også i de tilfeller der arbeidstaker for eksempel har vært syk over flere år og har mye ferie til gode.

Ferien må tas ut i feriedager, ikke i penger. Det er ikke lov å få utbetalt feriepenger for ferie som ikke er avviklet eller overført til påfølgende ferieår. Dette gjelder også i tilfeller der det er snakk om overføring grunnet arbeidsuførhet eller foreldrepermisjon.

Eneste mulighet for å få ut feriepenger for ferie som ikke er avviklet, er hvis arbeidsforholdet opphører.

Har nye arbeidstakere rett til ferie?

Ja, hvis arbeidstaker ikke har avviklet full ferie tidligere i året hos sin forrige arbeidsgiver, kan det tas ut ferie hos deg som ny arbeidsgiver.

For at du skal kunne kreve at arbeidstaker tar ferie, må arbeidstaker ha opptjent feriepenger forhenværende år hos den eksisterende eller tidligere arbeidsgiveren.

Ferieloven sier at en arbeidstaker skal ha:

  • full ferie (25 virkedager) innen utløpet av samme ferieår hvis du tiltrer senest 30. september i ferieåret
  • tre uker ferie i hovedferieperioden (1. juni–30. september) hvis du tiltrer innen 15. august i ferieåret
  • minst én uke ferie samme år hvis du tiltrer etter 30. september

 

Arbeidstilsynet om ferie.

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema