Kan arbeidsgivere kreve vaksinering eller koronatesting av arbeidstakere?

Å spørre om arbeidstakerne er vaksinerte eller kreve at de tar koronatest (PCR- eller hurtigtest) er typiske kontrolltiltak under pandemien. Arbeidsgiver kan i utgangspunktet ikke kreve å få vite vaksinasjonsstatus eller testing. Å ta vaksine er frivillig og er ikke noe arbeidsgiverne kan pålegge arbeidstakerne.


Hva må arbeidsgiverne gjøre før de setter i verk kontrolltiltak?

Arbeidsgivere kan ikke innføre kontrolltiltak, slik som å spørre om vaksinasjonsstatus eller kreve koronatesting, dersom de kan gjennomføre andre tiltak som reduserer risikoen for smitte tilstrekkelig. Arbeidsgiverne må først gjøre en risikovurdering i samarbeid med arbeidstakerne og de tillitsvalgte, før de setter i verk tiltakene som skal redusere smitterisiko. Etter at disse tiltakene er satt i verk, kan arbeidsgiverne fortsatt ha en risiko for smitte som gjør det nødvendig med kontrolltiltak.

Arbeidsgivere kan bare gjennomføre slike kontrolltiltak hvis det gjøres i samsvar med arbeidsmiljøloven kapittel 9.

Arbeidsgiverne skal drøfte tiltakene med tillitsvalgte

Dersom arbeidsgivere ser at det er behov for kontrolltiltak, skal de alltid sørge for å drøfte tiltakene med de tillitsvalgte. Drøftingen skal skje så tidlig som mulig. De må sammen evaluere tiltakene jevnlig for å sikre at det fortsatt er behov for tiltakene.

Les mer om dette hos Arbeidstilsynet

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema