Kompetansereformen skal sørge for at ingen går ut på dato i norsk arbeidsliv

Regjeringen la i dag frem kompetansereformen Lære hele livet. – Norge er, helt uavhengig av korona-krisen, i omstilling. Vi må skape mer og vi må inkludere flere. Vi må tette gapet mellom hva arbeidslivet trenger av kompetanse, og den kompetansen arbeidstakerne faktisk har.


–Kompetansereformen handler om mennesker. De med lav eller ingen utdanning vil ha færre jobber å gå til og mange vil oppleve at deres kompetanse må oppgraderes, også de med lang utdanning. Reformen skal sikre at vi får utnyttet den ressursen alle enkeltmenneskene i landet vårt representerer, og at bedrifter får tilgang på den kompetansen de trenger for å være konkurransedyktige, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Det skal bli enklere å ta utdanning for flere
Regjeringen vil gjøre det enklere for voksne å ta utdanning gjennom hele livet. Derfor vil regjeringen fjerne kravet om at du må studere minst 50 prosent for å få støtte i Lånekassen, gi tilleggslån til livsopphold for voksne som vil fullføre videregående og gjøre det enklere å ta opp lån for de over 45 år.

Regjeringen vil også sette i gang seks nye treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling innen varehandelen, reiselivsnæringen, frisørnæringen, mat- og drikkevareindustrien, anleggsbransjen og elektro, automasjon, fornybar og kraftnæringen.

– Vi må gå bort fra et system der vi først utdanner oss og jobber etterpå, og over til å jobbe og utdanne oss hele livet. Derfor skal vi gjøre utdanning mer tilgjengelig for voksne med familie, stasjonsvogn og jobb. Bransjeprogrammene har vært populære både hos arbeidsgiver og arbeidstaker. Det er et godt eksempel på utdanning som er godt tilrettelagt for de som allerede er i jobb, sier Asheim.

Regjeringen foreslår følgende tiltak i meldingen

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema