Koronasituasjonen: All godstrafikk kan gå som normalt

All transport av varer, import og eksport, som ikke innebærer frakt av passasjerer, skal gå som normalt på landevei, tog, skip og luftfartøy. Flyplasser, havner og grenseoverganger holdes åpne for slik trafikk.


Alle tollsteder opprettholder (så langt mulig) sin kapasitet i vareekspedisjon og mulighet for kontroll av vareflyten.

Norge er avhengig av gode forsyningslinjer for å sikre både befolkning og virksomheter nødvendige varer. Luftfarten, maritim trafikk, landevei og tog er alle viktige deler av forsyningslinjene inn og ut av Norge.

Restriksjonene statsministeren varslet lørdag 14. mars, gjelder i hovedsak persontrafikk. Godstrafikken kan fortsette som før, men det kan bli gitt restriksjoner for bevegelsesfrihet for personell på kjøretøy/fartøy.

Restriksjonene varslet 14. mars

Vi vil i dialog med aktørene løpende vurdere situasjonen, og justere ved behov.

Kilde: Justis- og beredskapsdepartementet. 

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema