Koronasmitte og personvern

Her finner du informasjon om relevant regelverk og råd som kan være til hjelp.


Personvernregelverket har regler om at arbeidsgivere kan behandle særlige kategorier av personopplysninger når det er nødvendig for å gjennomføre arbeidsrettslige plikter eller rettigheter. Når det gjelder koronaviruset, er det viktig å være klar over følgende:

  • Opplysninger om at noen er smittet med koronavirus er å regne som en helseopplysning
  • Opplysninger om at en ansatt har returnert fra et såkalt "risikoområde" er ikke  regne som en helseopplysning
  • Opplysninger om at noen er satt i karantene (uten å gi nærmere informasjon om årsaken) er ikke å regne som en helseopplysning

Hva er en helseopplysning?

Helseopplysninger er alle opplysninger som kan si noe om en persons nåværende, tidligere eller fremtidige fysiske eller psykiske helsetilstand.

Helseopplysninger er i tillegg en såkalt særskilt kategori av personopplysninger. Behandling av denne typen opplysninger er i utgangspunktet forbudt, men loven har visse unntak.

Les mer om særskilte kategorier av personopplysninger og unntakene

Dersom en arbeidsgiver har blitt varslet om at en av deres ansatte er smittet eller er i karantene, bør man følge de rådene helsemyndighetene gir for oppfølging og tiltak i virksomheten.

Les mer på Folkehelseinstituttet sine nettsider

Informasjon til de ansatte

Datatilsynet gjør oppmerksom på at selv om det å være i karantene ikke er å regne som en helseopplysning, er det fortsatt en personopplysning. Dette stiller krav til behandlingen av opplysningene. I tillegg har blant annet arbeidsmiljøloven og smittevernloven begrensninger om hvilke opplysninger de ansatte er pliktige å opplyse om, og i hvilken grad arbeidsgiveren kan behandle opplysningene.

I den grad det vurderes som nødvendig for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø, kan arbeidsgiveren gi informasjon innad i virksomheten om at en ansatt er smittet eller er i karantene. Pass på at den ansattes integritet og verdighet ivaretas. Bruk sunn fornuft i samarbeid med de som er berørt.

Informasjon til utenforstående

Datatilsynet vurderer det slik at arbeidsgiveren ikke skal videreformidle informasjon om at enkeltansatte er smittet og/eller er i karantene til utenforstående. Beskjeden til utenforstående som ønsker å få kontakt med ansatte som er smittet og er i karantene bør i utgangspunktet være at vedkommende ansatt er fraværende eller ikke tilgjengelig.

Hvis den ansatte har hjemmekontor eller lignende, vurder hvordan kontaktinformasjon kan kommuniseres på en god måte, og inkluder den ansatte i vurderingen.

Hvis store deler av ansatte i bedriften eller hele virksomheten ikke er til stede på grunn av karantene eller andre situasjoner, bør ledelsen utarbeide en plan for å informere utenforstående kunder og publikum på en ryddig og god måte som tar hensyn til medarbeidernes situasjon.

Følg til enhver tid helsemyndighetenes råd.

Den smittede (registrerte) sine rettigheter

Personvernforordningen gir en rekke rettigheter til de registrerte, blant annet rett til informasjon og innsyn. Dette gjelder også for helseopplysninger.
Les mer om disse rettighetene på Datatilsynets samleside

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema