Lånegarantiordningen forlenges

Finansdepartementet har besluttet at garantiordningen for lån til bedrifter forlenges til 30. juni 2021. Det åpnes også for at garanterte lån kan ha en løpetid på inntil seks år.


– Lånegarantiordningen har siden mars gitt mange bedrifter tilgang på nødvendig likviditet og har bidratt til å trygge arbeidsplasser over hele landet. Behovet for ordningen er der fortsatt, ikke minst på grunn av utviklingen de siste ukene. Dette er et viktig tiltak for å sikre at lånetilbudet til norsk næringsliv opprettholdes i tiden fremover. Nå åpner vi også for at både nye og gamle lån under ordningen kan ha en løpetid på inntil seks år, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Lånegarantiordningen innebærer at staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye banklån til bedrifter som står overfor en akutt likviditetskrise som følge av koronapandemien. Ifølge tall fra GIEK er det gitt ut over 3 700 lån gjennom ordningen, flesteparten av dem til små- og mellomstore bedrifter. Samlet har bankene lånt ut 10,9 milliarder kroner under ordningen.

Endringene ble notifisert til EFTAs overvåkningsorgan ESA 11. november 2020, og godkjent av ESA 12. november. Endringsforskriften ble fastsatt 12. november.

Les endringsforskriften

Kilde: Regjeringen.no

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema