Lønnsstøtteordningen forlenges ut august

Regjeringen foreslår å forlenge lønnsstøtteordningen for bedrifter som tar tilbake ansatte fra permittering i to måneder, slik at den også gjelder for juli og august. Maksgrensen for antall dager det gis støtte for og maksimalt støttebeløp per arbeidsgiver samlet sett holdes uendret.


– Vi er i gang med gjenåpningen, men det vil variere mellom ulike bransjer hvor raskt aktiviteten kommer tilbake igjen. Justeringene vi foreslår vil gjøre lønnsstøtteordningen mer fleksibel, og jeg håper det vil føre til at enda flere arbeidsgivere vil benytte seg av den. Målet er at de som er permittert skal komme raskere tilbake i jobb, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Lønnsstøtteordningen innebærer at kriserammede bedrifter får inntil 25 000 kroner per måned i støtte per ansatt de tar tilbake fra permittering. Søknadsportalen for perioden 15. mars til 30. april åpnet 3. mai på Skatteetatens nettsider. Søknadsfristen er 30. september, men foretak som søker før 31. mai vil kunne få første utbetaling før sommeren.

En arbeidsgiver kan få støtte for inntil 108 dager per permittert som hentes tilbake, og kan maksimalt kan motta 21,9 millioner kroner i støtte i løpet av ordningens varighet.

Kilde: Pressemelding fra Finansdepartementet 09.05.2021

Lønnsstøtteordningen trådte i kraft 15. mars og skulle opprinnelig ha en varighet ut juni 2021. Da ordningen ble vedtatt fattet Stortinget et anmodningsvedtak om at regjeringen i samarbeid med partene i arbeidslivet skulle vurdere å forlenge ordningen.

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema