Nå kan bedrifter søke på kompensasjonsordningen

Den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet gjenåpnet. Ordningen har kommet raskt på plass og skal gi hjelp til bedrifter som er rammet av pandemien. Tusenvis av bedrifter kan få penger om få dager.


– Vi har fått på plass denne ordningen i rekord-fart slik at bedriftene som sliter skal få penger på konto så fort som mulig. Vi varslet tidlig at vi vil gjenåpne en styrket ordning. Nå er jeg veldig glad for at dette er på plass, og at bedrifter i dag kan søke om støtte for faste uunngåelige kostnader og kompensasjon for tapt varelager. Jeg vil berømme Brønnøysundregistrene som har fått dette på plass så raskt, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Kompensasjonsordningen er blant de største økonomiske tiltakene regjeringen setter inn for å hjelpe bedrifter har fått redusert aktiviteten sin som følge av koronapandemien. Ordningen dekker inntil 85 prosent av faste uunngåelige kostnader i månedene november og desember 2021 og januar 2022. I februar tas maksimal dekningsgrad ned til 70 prosent.

– Mange bedrifter har hatt det vanskelig gjennom pandemien. Det som er viktig er å trygge flest mulig jobber og holde aktiviteten oppe og bidra til forutsigbarhet for bedriftene, sier Vestre.

Les mer og søk om tilskudd på kompensasjonsordning.no

Gjenåpnes med flere endringer

Etter en rekke innspill fra næringslivet er kompensasjonsordningen justert og forlenget til og med februar.

– Jeg har hatt tett kontakt med partene i arbeidslivet, og har besøkt berørte bedrifter i hele landet. De har gitt oss innspill til hvordan de økonomiske ordningene treffer og kan forbedres. Disse innspillene har vi tatt med oss i justeringen av ordningen. Dette er fellesskapets midler. Derfor vil vi stille krav til bedrifter om å betale tilbake tilskudd dersom de går i overskudd eller foretar utdelinger som for eksempel utbytte, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Regjeringen innfører regler om tilbakebetaling av tilskudd. Dette skal bare gjelde tilskudd fra og med november 2021.

Se hvilke regler som gjelder i faktaboksen på regjeringen.no.

Dekker også strømutgifter

Ekstraordinære forhold har ført til uvanlig høye strømpriser de siste månedene. Det har ført til økte strømkostnader for både privatpersoner og bedrifter. Bedrifter som kvalifiserer for støtte under den generelle kompensasjonsordningen kan få dekket strømutgiftene til lys og varme som en del av de faste unngåelige kostnadene.

– Bedrifter som har hatt et visst omsetningsfall under pandemien kan få støtte til å betale deler av strømregningene gjennom den nasjonale kompensasjonsordningen. I fjor vinter gjaldt dette rundt 12.000 bedrifter. Jeg håper dette kan bidra til å begrense de økonomiske konsekvensene høye strømpriser har for allerede hardt rammede bedrifter, sier Vestre.

Automatisk løsning

Nærings- og fiskeridepartementet ga i 2020 Brønnøysundregistrene ansvaret for å utvikle og forvalte tilskuddsordningen. Løsningen er automatisk, og bedrifter som søker kan vente seg penger på konto innen et par arbeidsdager.

På kompensasjonsordning.no er det informasjon om alle tilskudd som er gitt og hvem som har mottatt dem.

– Arbeidet med endringene på kompensasjonsordningene har vært intenst og lærerikt for oss. Sammen med Nærings- og fiskeridepartementet, Digitaliseringsdirektoratet, Regnskap Norge og Revisorforeningen har vi jobbet for fullt for å få dette i havn. Vi er glade for å få lov til å bidra i arbeidet, og ser nå fram til å motta nye søknader, sier Kristine Aasen, kommunikasjonsdirektør ved Brønnøysundregistrene.

Kilde: Pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet 28.01.2022.

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema