Nå kan du regne ut hvor mye en arbeidstaker koster

Ved hjelp av en ny lønnskalkulator skal det nå bli enklere å finne ut hvor mye en arbeidstaker koster din bedrift.


På Starte og drive bedrift sine sider ligger det et nyttig verktøy for deg som skal ansette eller vurderer å ansette en ny arbeidstaker.

– Formålet med kalkulatoren er å vise den virkelige kostnaden av å ha en ansatt, altså i tillegg til avtalt lønn. Den kan for eksempel være et fint verktøy når du skal ansette en ny arbeidstaker for å finne den totale kostnaden, eller ved budsjettering for bedriften, forteller Beate Molund Olsen, seniorrådgiver i Brønnøysundregistrene.

I lønnskalkulatoren kan du legge inn eget lønnsgrunnlag, antall feriedager og riktig sats for arbeidsgiveravgift for å kunne regne ut hvor mye en arbeidstaker koster. Kalkulatoren viser kostnadene som normalt påløper ved å ha en ansatt (feriepenger, arbeidsgiveravgift, obligatorisk tjenestepensjon og yrkesskadeforsikring).

– Vi har tidligere bare hatt et regneeksempel på våre sider, og opplevde stadig å få spørsmål i den forbindelse. Vi har nå laget en mal der brukerne selv kan legge inn sine tall og få en beregning ut fra den aktuelle situasjonen.

På siden "Hva koster en arbeidstaker" finner du også lenke til Statistisk sentralbyrås (SSB) lønnssider, hvor man blant annet kan finne gjennomsnittlig månedslønn for ulike yrkesgrupper.

Altinn - Hva koster en arbeidstaker

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema