Nå kan enda flere bedrifter få tilskudd fra kompensasjonsordningen

Bedrifter som hadde omsetningsfall på minst 30 prosent i mai kan fra og med i dag søke om tilskudd gjennom kompensasjonsordningen. Egenandelen fjernes og sesongbedrifter kan få etterbetalt ekstra kompensasjon.


For to måneder siden åpnet nettportalen for kompensasjonsordningen for næringslivet under navnet kompensasjonsordning.no.

– Nå åpner ordningen for søknader om tilskudd for mai, og samtidig gjør vi noen viktige endringer. Vi har tidligere redusert egenandelen til 5 000 kroner, nå fjerner vi den helt i tråd med avtalen mellom regjeringspartiene og Frp i Stortinget. Det vil først og fremst bety en del for de små bedriftene, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Endringen gjelder fra og med mai og til ordningen opphører i utgangen av august. Egenandel for mars og april blir ikke tilbakebetalt.

Justeres for sesongbedrifter

En annen viktig endring er at kompensasjonsordningen, som tidligere varslet, blir justert slik at den treffer sesongbedrifter bedre.

– Mange sesongbedrifter er hardt rammet av koronaviruset. De tjener penger i løpet av en ganske kort periode. Dette er penger som skal dekke kostnader for hele året, sier finansministeren.

Skattedirektør Hans Christian Holte beskriver ordningen for sesongbedrifter slik:

– I kompensasjonsordningen er sesongbedrifter definert som foretak som har omsetning på mer enn 50 prosent fra aktiviteter eller opplevelser som helt eller delvis foregår utendørs. Også virksomheter som er umiddelbart tilknyttet sesongbaserte virksomheter er omfattet av dette, for eksempel restauranten i alpinbakken. Minst 80 prosent av omsetningen må være innenfor en sammenhengende seks måneders periode forrige år for at foretaket skal komme inn under ordningen, sier Holte.

Fra og med mai vil beregningsmodellen for kompensasjonsbeløp til sesongbedrifter bli endret slik at faste, uunngåelige kostnader blir tilpasset med en «sesongfaktor». Les mer om beregningsmodellen for sesongbedrifter på regjeringen.no.

Så langt har det blitt utbetalt 2,4 milliarder kroner i tilskudd. Over 23 000 foretak har hittil fått tilskudd for mars mens nær 18 000 har fått tilskudd for april. Fristene for å søke om kompensasjon er:

  • 30. juni for månedene mars, april og mai
  • 30. september for månedene juni, juli og august

Skatteetaten, som har ansvaret med å forvalte kompensasjonsordningen, gjennomfører kontroller av foretak både før og etter utbetaling av tilskudd. I tillegg samarbeider Skatteetaten med Økokrim og bankene, og får viktige innspill fra andre offentlige etater som politiet, NAV, Tolletaten, Arbeidstilsynet, herunder innspill fra de sju A-krimsentrene, som er et tverretatlig samarbeid mellom Politiet, Skatteetaten, Arbeidstilsynet og NAV. Også tips fra publikum er viktig.

Opplysninger om foretak som har fått tilskudd blir offentliggjort i en egen innsynsløsning på Skatteetatens nettsider.

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema