Nå kan kultursektoren søke støtte fra kompensasjonsordningen

Ordningen gjelder for kulturarrangementer i perioden 1. november 2021 til og med 28. februar 2022.


- Jeg er glad for at søknadsportalen omsider kan åpne. Etter dialog og innspill fra sektoren har vi tatt grep for å bedre ordningen fra sist søknadsrunde. Vi har blant annet gjort ordningen mer automatisert med færre skjønnsmessige vurderinger og vi har likestilt arrangører og underleverandører. I tillegg til dette er vi opptatt av å gjennomføre saksbehandlingen effektivt, slik at pengene kan komme ut til sektoren raskt, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Ordningen er rettighetsbasert, slik at man vil motta kompensasjon dersom man oppfyller kriteriene.

Det er ikke bare arrangementer som ble rammet av forskriftsfestede smitteverntiltak som utløser kompensasjon, men også arrangementer som er avlyst eller nedskalert som følge av både råd og anbefalinger.

- Vi har også endret ordningen fra å kompensere uunngåelige kostnader, til kompensasjon av tapte inntekter, og det vet jeg er viktig for mange i

- Jeg er glad for at søknadsportalen omsider kan åpne. Etter dialog og innspill fra sektoren har vi tatt grep for å bedre ordningen fra sist søknadsrunde. Vi har blant annet gjort ordningen mer automatisert med færre skjønnsmessige vurderinger og vi har likestilt arrangører og underleverandører. I tillegg til dette er vi opptatt av å gjennomføre saksbehandlingen effektivt, slik at pengene kan komme ut til sektoren raskt, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Ordningen er rettighetsbasert, slik at man vil motta kompensasjon dersom man oppfyller kriteriene.

Det er ikke bare arrangementer som ble rammet av forskriftsfestede smitteverntiltak som utløser kompensasjon, men også arrangementer som er avlyst eller nedskalert som følge av både råd og anbefalinger.

- Vi har også endret ordningen fra å kompensere uunngåelige kostnader, til kompensasjon av tapte inntekter, og det vet jeg er viktig for mange i bransja. Nå er vi heldigvis tilbake til en mer normalisert hverdag og jeg oppfordrer alle til å oppsøke kulturopplevelser der de bor, sier kultur- og likestillingsministeren.

Søknadsfristen er 1. mai.

Les mer på Lotteri- og stiftelsestilsynets nettsider (lottstift.no)

Kilde: Regjeringen.no

 

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema