Nye økonomiske tiltak for næringslivet

Regjeringen har i dag foreslått nye økonomiske tiltak på til sammen 16,3 milliarder kroner. Av disse er det foreslått om lag 7 milliarder kroner særlig rettet mot næringslivet.


-De strenge smitteverntiltakene er svært belastende for næringslivet i hele landet. Regjeringen legger derfor frem forslag til flere tiltak som skal hjelpe bedriftene. Tiltakene er en blanding av direkte kompensasjon og tiltak som skal støtte omstilling og aktivitet, sier næringsminister Iselin Nybø.

Tiltakene kommer i tillegg til en rekke ordninger og tiltak for næringslivet.

I 2020-budsjettet er det innført eller foreslått økonomiske tiltak rettet mot bedrifter på 67,3 milliarder kroner. I 2021-budsjettet er det foreslått tiltak overfor bedrifter på til sammen 15,4 milliarder kroner.

- Vi kommer til å ha økonomiske tiltak så lenge pandemien gjør det nødvendig. Men tiltakene må tilpasses smittevernrestriksjonene. Når disse etter hvert lettes på, må vi se på tiltak som skal stimulere til aktivitet og vekst, sier næringsminister Iselin Nybø.

De viktigste forslagene for næringslivet:

Kompensasjonsordningen forlenges

Regjeringen foreslår å utvide kompensasjonsordningen med ytterligere to måneder, ut juni 2021, med en kompensasjonsgrad på 85 prosent. Dette er i tråd med Stortingets vedtak. Kompensasjonsordningen gir bedrifter tilskudd når pandemien og smitteverntiltak begrenser mulighetene til å drive næringsaktivitet. Under ordningen får bedriftene støtte til faste uunngåelige kostnader.

-Kompensasjonsordningen er et viktig verktøy for å hjelpe bedrifter med å komme seg gjennom pandemien og trygge arbeidsplasser, sier næringsminister Iselin Nybø.

Les om alle tiltakene på regjeringen.no

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema