Omstillingsordning for eventbransjen

Eventbransjen er fortsatt sterkt berørt av smitteverntiltakene og endringer i markedet i forbindelse med koronapandemien. Bortfall av kunder og inntekter har gitt en ekstraordinær situasjon. Gjennom denne ordningen kan bedrifter tilknyttet eventbransjen søke om støtte til å gjennomføre utviklings- og omstillingstiltak.


Bedrifter i verdikjeden knyttet til gjennomføring av næringsrettede arrangementer kan søke om tilskudd.

Rammen er 50 millioner kroner. Ordningen er rettet mot bedrifter som kan dokumentere et gjennomsnittlig omsetningsfall på minimum 30 prosent de fem siste månedene i 2020, sammenlignet med samme periode i 2019.

Ordningen gjelder små, mellomstore og store bedrifter i hele landet, inkludert Svalbard.

Hvem kan søke?

Målgruppen for ordningen er bedrifter i verdikjeden knyttet til gjennomføring av næringsrettede arrangementer, som lukkede og publikumsåpne kongresser, messer og utstillinger samt ulike bedriftsinterne arrangementer som konferanser og seminarer.

Virksomheter innenfor følgende næringskoder kan søke:

  • Cateringvirksomhet (NACE 56.210)
  • Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer (NACE 59.110)
  • Programmeringstjenester (NACE 62.010)
  • Spesialisert designvirksomhet (NACE 74.1)
  • Utleie– og leasingvirksomhet (NACE 77)
  • Private vakttjenester (NACE 80.1)
  • Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet (NACE 82.3)
  • Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted (NACE 82.990)
  • Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet (NACE 90.020)

Krav til søker

Det kan gis tilskudd til omstillingsprosjekter når følgende vilkår er oppfylt:

Foretaket må ha sin hovedvirksomhet i Norge, og være registrert i enhetsregisteret.

Foretaket må kunne dokumentere minimum 30 prosent (gjennomsnittlig) omsetningsfall for månedene august – desember 2020 sammenlignet med samme periode i 2019.

Nyetablerte foretak som er i kommersialiseringsfasen og som ikke hadde omsetning i hele perioden august – desember 2019, må dokumentere et omsetningsfall på minimum 30 prosent i hele perioden august – desember i 2020 (gjennomsnitt), sammenlignet med januar og februar 2020 (gjennomsnitt).

Hva kan det søkes om støtte til?

Tilskuddsordningen skal gi tilgang til likviditet for selskaper i eventbransjen, slik at de kan gjennomføre omstillingsprosjekter som ikke vil kunne gjennomføres uten støtte.

Følgende prosjektområder kan støttes:

Omstilling og endring av driftskonsept og forretningsmodell, opplæring og kompetanseutvikling, miljøsertifisering, profesjonalisering og kvalitetsheving.
Ekstraordinære kostnader til smitteverntiltak, for eksempel mindre justeringer av utstyr, innkjøp av nødvendig materiell, nye produksjonsmetoder, opplæring av personalet i smittevernregler mv.

Tilpasning av produkt og konsept til andre kundegrupper, tilpasning av kommunikasjon til nye kundegrupper, endring av distribusjonskanaler mv.
Tilskuddsordningen rettes mot omstilling av eksisterende bedrifter og ikke generell kapasitetsutvidelse eller nyetableringer. Støtten utmåles ut fra kvaliteten og effekten av tiltakene og hvor mye støtte Innovasjon Norge mener er nødvendig for å utløse gjennomføring av tiltakene.

Det er ikke krav til innovasjonshøyde i prosjektet.

Allerede påløpte kostnader kan ikke støttes.

Periode

Prosjektperioden for omstillingsprosjektene skal ha en maksimal varighet ut 2021.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er onsdag 7. april 2021.

Les mer om krav til søknaden, forholdet til andre støtteordninger, mv. her 

 

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema